Week Ethiek in de Sport 2022

Van 16 tot 20 mei 2022 stond ethiek in de sport een week lang centraal. Via verschillende inspirerende en informerende sessies willen we sportfederaties, lokale overheden, sportclubbestuurders, trainers en het Vlaamse sportbeleid ondersteunen in hun werk om iedereen in een veilige en plezierige omgeving te laten sporten. Elke dag van de week stond in het teken van een ander ethisch thema. Bekijk het programma en onze ambassadeurs hieronder.

26/02

WORD CLUB-API OP 2 AVONDEN – WEBINAR 1: Sport met grenzen

Avond | Sport met grenzen

In deze vorming gaan we dieper in op de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Via het grenswijssysteem, dat gebaseerd is op het vlaggensysteem, kan je een ernstinschatting maken aan de hand van zes criteria. Vervolgens leer je op een goede manier te reageren ten aanzien van het grensoverschrijdend gedrag.

Je moet deze sessie gevolgd hebben om de webinar van donderdag 29 februari te kunnen volgen.

19-22u

online

Doelgroep: Toekomstige club-API's

Spreker(s): Centrum Ethiek in de Sport

27/02

DAG 1 CONGRES

Voormiddag | Werken aan gezond en ethisch sporten. Verplichte kost? Of een bewuste investering?

De afgelopen jaren wordt de sportsector sterk gestimuleerd om een beleid uit te werken rond gezond en ethisch sporten. Meestal krijg je daar als organisatie geen extra middelen voor. Het is dan ook logisch dat je je afvraagt wat een beleid rond gezond en ethisch sporten jou oplevert. Wat zijn de kosten en de baten? Zowel Erik van Haaren van het Centrum Veilige Sport Nederland als Prof. Dr. Marc Noppen, longarts en professor aan de VUB, beantwoorden deze vraag elk vanuit hun eigen invalshoek.

Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. Hoe geeft jouw organisatie invulling aan het werken rond gezondheid en ethiek in de sport? Wat zijn jouw valkuilen en welke oplossingen schuif jij naar voor? Zijn de uitdagingen dezelfde voor sportfederaties als voor sportdiensten? We wisselen uit over onze kosten en onze bewuste investeringen om ethiek tot in de sportclub te brengen.

9u30-12u30

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: Directeurs federaties, federatie-API's, sportfunctionarissen

Spreker(s): Prof. Dr. Marc Noppen (UZ Brussel, VUB), Erik van Haaren (Centrum Veilige Sport Nederland)

Namiddag | Goed bestuur, da's meer dan regels volgen

Ontdek het Sport Good Governance Game! Het geeft sportfederaties en sportclubs op een laagdrempelige manier: 

 • inzicht in wat werken rond goed bestuur nu precies inhoudt. 
 • inzicht in de eigen werking rond goed bestuur: waar staan we op dit moment? 
 • een concreet op maat gemaakt actieplan waar een sportclub mee aan de slag kan.

13u30-15u

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: Directeurs en API's sportfederaties

Spreker(s): Evy Van Coppenolle (Centrum Ethiek in de Sport)

Namiddag | Gezonde eetcompetenties bij clubsporters

Soms zijn sporters zo intens bezig met trainen, winnen, gewicht, lichaamsvormen, eten of niet-eten,… dat het hun leven volledig bepaalt. Het kan leiden tot een eetprobleem. Na deze sessie: 

 • is je kennis over gezonde eetgewoontes en eetstoornissen verdubbeld
 • ben je overtuigd van de rol van de sportclub 
 • kan je de sportclub helpen in te zetten op gezonde eetgewoontes (en preventie van eetstoornissen). 

 

13u30-15u

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: Directeurs federaties, federatie-API's, sportfunctionarissen

Spreker(s): Eetexpert, Gezond Sporten

Namiddag | Grensoverschrijdend gedrag? Tips voor crisiscommunicatie!

Wat als er zich in één van jouw sportclubs een zware case van grensoverschrijdend gedrag voordoet? Goede crisiscommunicatie is dan cruciaal! 

In deze sessie: 

 • leer je hoe je de sportclub daarin kan begeleiden aan de hand van concrete tips.  
 • gaan we aan de slag met enkele cases en bespreken we de ‘lessons learned’. 

15u15-16u45

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: Directeurs federaties, federatie-API's, sportfunctionarissen

Spreker(s): An De Kock (Centrum Ethiek in de Sport), Paula Vanhoovels (Vlaamse Atletiekliga)

Namiddag | Doping in de sportclub? De rol van de sportfederatie

De WADA-code 2021-2026, meer van hetzelfde? Neen! De sportfederaties kregen er belangrijke nieuwe taken bij. NADO Vlaanderen brengt je helemaal up-to-date.
Na deze sessie: 

 • heeft de WADA-code geen geheimen meer voor jou. 
 • ken je de uitgebreide verantwoordelijkheden voor jouw federatie. 
 • weet je hoe NADO Vlaanderen jou ondersteunt doorheen het proces. 

15u15-16u45

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: Directeurs en API's sportfederaties

Spreker(s): NADO Vlaanderen

28/02

DAG 2 CONGRES

Voormiddag | Inclusie in de sportclub: hoe breng je het in de praktijk?

Hoe kan je echt werk maken van inclusie in de sport? En welke tools heb jij nodig om met je sportclubs aan de slag te gaan? 

Na deze workshop: 

 • ken je het verschil tussen diversiteit en inclusie en weet je wat kruispuntdenken is. 
 • beschik je over een methodiek om meer bewustmaking rond dit thema te creëren. 
 • heb je heel wat inspiratie opgedaan om sportclubs hierin te ondersteunen. 

9u30-11u

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: sportclubondersteuners, federatie-API's

Spreker(s): Laura May (Centrum Ethiek in de Sport), Maud De Meyer (Vlaamse Sportfederatie)

Voormiddag | Wij Pestvrij! Een doeltreffend antipestbeleid in de sportclub

Ontdek de inhoud van de Wij Pestvrij-toolkit en hoe je zelf sportclubs kan ondersteunen om een antipestbeleid uit te werken. Na deze sessie: 

 • ken je de 10 bouwstenen voor een pestvrije sporthal, kantine en kleedkamer. 
 • kan je aan de slag met de toolkit, die gemaakt is op maat van de sportclub 
 • ben je overtuigd dat aandacht voor dit topic veel verder moet gaan dan alleen de Week tegen Pesten. 

9u30-11u

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: sportclubondersteuners, federatie-API's

Spreker(s): An De Kock (Centrum Ethiek in de Sport)

Voormiddag | Ouders en coaches: één team, één sportclub!

Ouders zijn cruciaal in jeugdsport. Maar hoe betrek je hen positief? Hoe maak je één team? 

Na deze sessie: 

 • weet je hoe de Toolbox Sportouders jullie sportclubs kan ondersteunen 
 • weet je hoe de clubs er zelf mee aan de slag kunnen 
 • weet je dat communicatie en afspraken maken key zijn 

11u15-12u30

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: sportclubondersteuners, federatie-API's

Spreker(s): Simon De Clercq (Centrum Ethiek in de Sport)

Voormiddag | Hersenen, niet schudden voor gebruik!

Een impact op het hoofd goed aanpakken zonder expert te zijn? Dat kan! 

Na deze sessie:  

 • weet je wat een impact een hersenschudding maakt.  
 • weet je waarom juist reageren zo belangrijk is. 
 • weet je welke tools klaarstaan om de sportclub(medewerkers) te helpen bij een impact op het hoofd. 

11u15-12u30

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: sportclubondersteuners, federatie-API's

Spreker(s): Fran Vanderstukken (Vechtsportplatform Vlaanderen)

Namiddag | M/V/X van bestuur tot sportveld. Doe de genderscan!

Wil je iedereen welkom heten in de sportclub, ongeacht genderidentiteit, seksualiteit of geslacht, maar weet je niet hoe? Na deze sessie:  

 • heeft de genderkoek geen geheimen meer voor jou.  
 • weet je hoe jij en de sportclubs aan de slag kunnen met de genderscan. 
 • beschik je over heel wat tips & tricks om de sportclubs te ondersteunen rond het thema gender. 

13u30-14u45

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: sportclubondersteuners, federatie-API's

Spreker(s): Laura May (Centrum Ethiek in de Sport)

Namiddag | Positief omstandersgedrag kan je leren!

Om grensoverschrijdend gedrag in een sportclub te voorkomen en aan te pakken, speelt het stimuleren van positief omstandersgedrag een grote rol. Tijdens deze sessie: 

 • leer je welke rol je als omstander hebt in een situatie van grensoverschrijdend gedrag. 
 • ontdek je op een interactieve manier welke kant-en-klare materialen er ontwikkeld zijn binnen het project Safe Sport Allies. 
 • kom je te weten hoe je de materialen kan gebruiken binnen jouw sportclubs. 

13u30-14u45

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: sportclubondersteuners, federatie-API's

Spreker(s): An De Kock (Centrum Ethiek in de Sport)

Namiddag | Investeren in sterke club-API’s. Het rendeert!

Club-API’s zijn belangrijke schakels in het beschermen van de integriteit van sporters. Maar ook zij hebben ondersteuning nodig. Ontdek hoe investeren in club-API’s jouw werk als federatie-API makkelijker maakt. Tijdens deze sessie: 

 • kom je tot een concreet actieplan om club API’s te enthousiasmeren, activeren,…  
 • laat je je inspireren door andere federatie-API’s en hun club-API werking. 
 • krijg je een unieke kans om samen met andere federatie-API’s jouw actieplan vorm te geven.  

15u-16u15

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: Federatie-API's

Spreker(s): Brecht Van der Beke (Centrum Ethiek in de Sport)

Namiddag | Eerste hulp bij blessurepreventie

Sporten in veilige omstandigheden doe je met het Get Fit 2 Sport programma, een praktische opleiding voor trainers en sportbegeleiders. Na deze sessie: 

 • vind je het evenwicht tussen het gezonde van sporten en de preventie van onveilige omstandigheden. 
 • weet je alles over de praktische opleiding voor trainers, coaches en begeleiders in het programma. 
 • ben je klaar om de sportclubs te informeren. 

15u-16u15

Provinciehuis Leuven

Doelgroep: sportclubondersteuners, federatie-API's

Spreker(s): Gezond Sporten

29/02

WORD CLUB-API OP 2 AVONDEN – WEBINAR 2: Aan de slag als club-API

Avond | Aan de slag als club-API

In deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon integriteit in de sportclub (club-API) op te nemen. Na dit webinar kan je:

 • de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur
 • jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub
 • eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
 • een gesprek voeren met een melder en alle betrokkenen
 • een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol

19-22u

online

Doelgroep: Toekomstige club-API's

Spreker(s): Centrum Ethiek in de Sport

Onze ambassadeurs

Momenteel hebben we geen ambassadeurs.

Onze partners

Onze FAQ

1. Tot wanneer kan ik inschrijven?

We sluiten de inschrijvingen af op 11 mei om middernacht.

2. Kan ik een deelnameattest ontvangen?

Voor de webinars kan je een attest ontvangen via je VTS-account. Heb je nog geen account, maak het dan hier aan.

3. Kan ik een factuur ontvangen voor de avondsessies?

Dat kan. Stuur hiervoor een mailtje naar info@ethischsporten.be.

4. Hoe geraak ik op de locaties voor de sessies overdag?

Van maandag tot en met donderdag gaan de sessies overdag door in De Kluizerij in Affligem. Op vrijdag spreken we af in De Winkelhaak in Antwerpen. Lees hier hoe je ter plaatste geraakt.