Week Ethiek in de Sport 2022

Van 16 tot 20 mei 2022 stond ethiek in de sport een week lang centraal. Via verschillende inspirerende en informerende sessies willen we sportfederaties, lokale overheden, sportclubbestuurders, trainers en het Vlaamse sportbeleid ondersteunen in hun werk om iedereen in een veilige en plezierige omgeving te laten sporten. Elke dag van de week stond in het teken van een ander ethisch thema. Bekijk het programma en onze ambassadeurs hieronder.

16/05

Fair play & respect

Voormiddag | Stimuleren van fair play: lessen uit binnen- en buitenland

Tijdens dit uitwisselingsmoment presenteren we jullie interessante initiatieven rond fair play, en ontdekken we graag wat jullie nog meer doen. Vidar Stevens van het Mulier Instituut deelt de inzichten van Nederlandse  Monitor Sportief Wedstrijdgedrag. Daarna stellen we enkele initiatieven van Vlaamse federaties voor, die fair play onder meer stimuleren door het verbeteren van de spelregelkennis en wedstrijden te organiseren zonder scheidsrechter.   

9u30 - 12u30

De Kluizerij, Affligem

Gratis

Doelgroep: Medewerkers sportfederaties en sportdiensten

Spreker(s): Simon De Vriendt (ICES)

Inschrijvingen zijn gesloten.

Namiddag | Ontwarren van sport-ethische knopen voor federatiedirecteurs en API's

Een inspirerend uitwisselingsmoment voor federatiedirecteurs en API’s met panelgesprek en debattafels en de volgende thema’s : 

  • crisiscommunicatie (met o.a. sociale media); 
  • mandaten voor en van de API; 
  • wanneer wordt coachen ongewenst gedrag?; 
  • Hoe kom je tot een gedragen ethisch beleid binnen de federatie?

Na elke ronde tafel is er de mogelijkheid voor directeur en API om te debriefen en te bekijken wat naar de eigen werking kan worden meegenomen. Achteraf volgt een receptie.

16u - 19u

De Kluizerij, Affligem

gratis

Doelgroep: Directeurs en API's sportfederaties

Spreker(s): Nog te bevestigen

Inschrijvingen zijn gesloten.

Avond | Fair play toepassen in je sportclub

Fair play is een breed begrip. Wil jij leren hoe het bevatbaar te maken voor jouw sporters? Tijdens deze sessie leren we je wat fair play nu precies is en hoe je enkele basisbegrippen van fair play op een positieve manier kan overbrengen binnen jouw sportclub.

19u - 20u30

Online

€5

Doelgroep: Sportclubbestuurders en trainers

Spreker(s): Simon De Clercq (ICES)

Inschrijvingen zijn gesloten.

17/05

Gender & seksuele diversiteit

Voormiddag | Meer vrouwen aan het stuur in de sport: aan de slag!

Op 8 maart werden tijdens het event ‘Meer vrouwen aan het sportstuur’ de cijfers gepresenteerd van een bevraging die bij de Vlaamse sportfederaties in opdracht van Sport Vlaanderen is gehouden. Hieruit blijkt dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur van sportclubs en sportfederaties. Hoe kan je als federatie aan de slag om meer vrouwen aan te trekken in het bestuur van je federatie en van je sportclubs? We nodigen experten uit die je meer kunnen vertellen over de drempels en hoe die weg te nemen. Samen ontdekken we goede voorbeelden en nuttige tips. 

9u30 - 12u30

De Kluizerij, Affligem

Gratis

Doelgroep: Medewerkers sportfederaties en sportdiensten

Spreker(s): David Nassen (IDEA Consult), ICES, Sport Vlaanderen

Inschrijvingen zijn gesloten.

Namiddag | Hoe kan je als federatie aan de slag met het thema gender- en seksediverse personen in de sport?

Sport is heel vaak binair georganiseerd: er is een aparte competitie voor mannen en voor vrouwen. In de samenleving staat die binariteit steeds meer ter discussie. Zo zijn er plannen om het geslacht niet langer te vermelden op de identiteitskaart. Ook in de sport is het een hot topic, niet in het minst door de recente IOC-richtlijnen voor intersekse en transgender atleten. Hoe kan je als federatie aan de slag met deze thema’s? Samen met experten en ervaringsdeskundigen bespreken we juridische, medische, sociale en sportieve aspecten.

13u30 - 16u30

De Kluizerij, Affligem

gratis

Doelgroep: Medewerkers sportfederatie

Spreker(s): Out for the Win, Annelies D'Espallier, prof. Wim Derave, Tine Van Bossuyt (VSF)

Inschrijvingen zijn gesloten.

Avond | Hoe genderbewust communiceren in je sportorganisatie?

Van genderneutraal taalgebruik hebt je wellicht al gehoord. Maar ken je ook de valkuilen van genderneutrale taal? Een voorbeeld: als we de neutrale term ‘nationale voetbalploeg’ gebruiken, denk je dan eerder aan de Rode Duivels of aan de Red Flames? Om die onbewuste vooroordelen en stereotypen bloot te leggen spreken ze bij RoSa vzw liever over genderbewust taal- en beeldgebruik. Benieuwd hoe je hiermee aan de slag kan in je sportorganisatie? Dat ontdek je in deze boeiende vorming. 

19u - 20u30

Online

€5

Doelgroep: Sportclubbestuurders en trainers

Spreker(s): RoSa vzw

Inschrijvingen zijn gesloten.

18/05

Laagdrempelig sporten & inclusie

Voormiddag | Ethische dilemma's binnen het thema armoede met het oog op een laagdrempelig sportaanbod

Kan een sportclub een bepaalde groep sporters weigeren? Moet elke sportclub een tarief voorzien voor kansengroepen? We bespreken een aantal ethische dilemma’s binnen het thema armoede en sport en brengen dit onmiddellijk naar de praktijk door een aantal sportorganisaties aan het woord te laten. Laat je inspireren door experten, ervaringsdeskundigen en collega-sportdienstmedewerkers. 

9u30 - 12u30

De Kluizerij, Affligem

Gratis

Doelgroep: Medewerkers sportdiensten

Spreker(s): Netwerk Lokaal Sportbeleid, Demos vzw, Boezjeren vzw

Inschrijvingen zijn gesloten.

Namiddag | Discriminatie en racisme in sport: een drempel voor een inclusief beleid

In het eerste deel van deze sessie gaan we dieper in op oorzaken van discriminatie en racisme en welke problemen er specifiek leven in een sportcontext. Vervolgens stellen we een aantal goede praktijken aan jullie voor. We focussen hierbij op hoe sportdiensten de handen in elkaar kunnen slaan met sportfederaties, sportclubs en vormingsorganisaties rond dit thema.  

13u30 - 16u30

De Kluizerij, Affligem

gratis

Doelgroep: Medewerkers sportfederaties en sportdiensten

Spreker(s): Demos vzw, Voetbal Vlaanderen, KBVB, Tumult, Club Brugge Foundation

Inschrijvingen zijn gesloten.

Avond | Hoe effectief reageren op discriminerende uitspraken?

Word je in je sportclub soms geconfronteerd met discriminerende uitspraken? Wil je stilstaan bij wat dit met jou doet als slachtoffer of als getuige? Wil je de basistechnieken leren om hier op een goede manier op te reageren? Dan is deze vorming iets voor jou!

19u - 20u30

Online

€5

Doelgroep: Sportclubbestuurders en trainers

Spreker(s): Mariam El-Osri (Atlas Antwerpen)

Inschrijvingen zijn gesloten.

Avond | Omgaan met diversiteit in de sportclub

Tijdens de vorming gaan we dieper in op hoe stereotypes en vooroordelen ontstaan en op welke manier dit kan leiden tot racisme, homofobie en discriminatie. Daarnaast zoomen we dieper in op een aantal cijfers en feiten binnen de sportcontext en bespreken we een aantal specifieke cases. Tot slot bekijken we hoe je preventief kan werken aan discriminatie via een anti-discriminatiebeleid en hoe je op een positieve manier kan omgaan met de diversiteit in jouw sportclub.  

20u30 - 22u

Online

€5

Doelgroep: Sportclubbestuurders en trainers

Spreker(s): Laura May (ICES)

Inschrijvingen zijn gesloten.

19/05

Grensoverschrijdend gedrag dag 1

Voormiddag | G-sport en grensoverschrijdend gedrag

Uit onderzoek blijkt dat G-sporters meer kwetsbaar zijn om grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Tijdens deze sessie bespreken we een aantal cases van grensoverschrijdend gedrag in een G-sportcontext. Wat zijn specifieke risicofactoren? Waar hou je extra rekening mee? Op welke manier pak je de gesprekken aan 

9u30 - 12u30

De Kluizerij, Affligem

Gratis

Doelgroep: Federatie- en sportdienst-API's

Spreker(s): ICES, G-Sport Vlaanderen en S-Sport-Recreas

Inschrijvingen zijn gesloten.

Namiddag | Op zoek naar de grens: een succesvol, gezond en ethisch topsportbeleid

In topsport zoeken we de grenzen op. Welke veiligheidsmechanismen bouwt de omkadering in om op het scherp van de snee de juiste keuzes te maken? We bespreken via rondetafelgesprekken drie praktijken uit de topsport: gewichtscontrole, return to play, en monitoring van hoge trainingsbelasting. Drie experten en ervaringsdeskundigen lichten hun concrete aanpak en visie toe, en gaan daarover in gesprek met andere sporten. Wat kunnen we van elkaar leren? 

13u30 - 16u30

De Kluizerij, Affligem

gratis

Doelgroep: Technisch coördinatoren topsport, sportartsen, sportpsychologen, topsporttrainers

Spreker(s): Nog te bevestigen

Inschrijvingen zijn gesloten.

Avond | Club-API's wisselen ervaringen uit en inspireren elkaar

Veel clubs zijn de afgelopen jaren in aanraking gekomen met cases integriteit. Maar wat heeft dit in beweging gezet? Wat heeft jouw club geleerd? Tijdens deze sessie bespreken we enkele concrete cases van grensoverschrijdend gedrag. We stellen elkaar vragen, denken samen na over problemen, en nemen de gedeelde ervaringen en inzichten mee naar huis. 

Deze sessie is VOLZET.

19u - 20u30

Online

€5

Doelgroep: Club-API's

Spreker(s): An De Kock (ICES)

Inschrijvingen zijn gesloten.

Avond | Sport met grenzen

Wat doe je als een trainer zijn sporters laat doortrainen met een blessure? Wat als een atleet een eetstoornis ontwikkelt door de vele opmerkingen van de coaches over zijn/haar gewicht? Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? In deze vorming gaan we dieper in op de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en wat je als club kan doen om dit op een correcte manier aan te pakken. 

19u - 20u30

Online

€5

Doelgroep: Sportclubbestuurders en trainers

Spreker(s): Paula Vanhoovels (ICES)

Inschrijvingen zijn gesloten.

Avond | Time Out tegen Pesten

Tijdens de vorming ‘Time Out tegen Pesten’ kom je te weten hoe je een pestvrije omgeving kan creëren en gaan we samen op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn en wat de impact is voor diegene die slachtoffer is van pesten. 

20u30 - 22u

online

€5

Doelgroep: Sportclubbestuurders en trainers

Spreker(s): Laura May (ICES)

Inschrijvingen zijn gesloten.

20/05

Grensoverschrijdend gedrag dag 2

Voormiddag | Intervisie grensoverschrijdend gedrag: psychisch geweld en andere vormen

Onder leiding van een professionele begeleider van Securex bespreken we enkele cases. We stellen elkaar vragen, denken samen na over problemen, en nemen de gedeelde ervaringen en inzichten mee naar huis. Omdat incidenten van psychisch grensoverschrijdend gedrag vaak zeer complex zijn, besteden we hier zeker aandacht aan. Maar er is daarnaast ook ruimte voor andere soorten incidenten. Deze sessie is uitsluitend toegankelijk voor officieel aangestelde federatie- en sportdienst-API’s. 

Er kunnen maximum 20 personen deelnemen. Deze sessie is volzet.

9u30 - 12u

De Winkelhaak, Antwerpen

Gratis

Doelgroep: Federatie- en sportdienst-API's

Spreker(s): Emely Theerlynck (Securex)

Inschrijvingen zijn gesloten.

Namiddag | Het ethisch adviesorgaan van een sportfederatie: Een proactieve werking?

Federaties hebben sinds een aantal jaren een Ethisch Adviesorgaan om het beleid rond ethisch sporten vorm te geven. Maar wat bespreek je nu precies binnen dat adviesorgaan? Hoe is dat adviesorgaan best samengesteld? En welke rol kan het spelen bij de behandeling van cases integriteit? We nodigen directeurs, federatie-API’s en leden van de Ethische Adviesorganen uit om inspiratie op te doen en van elkaar te leren. 

13u - 14u30

De Winkelhaak, Antwerpen

gratis

Doelgroep: Directeurs federatie, federatie-API's, leden ethisch adviesorgaan

Spreker(s): Evy Van Coppenolle (ICES)

Inschrijvingen zijn gesloten.

Namiddag | Crisiscommunicatie bij grensoverschrijdend gedrag

‘#metoo’ valt niet meer weg te denken uit de actualiteit. Maar wat doe je communicatief best wel/niet wanneer er een van geval grensoverschrijdend gedrag in jouw federatie aan het licht komt?  Voorbereiding is key, zo blijkt. Net als goede afspraken maken én helder communiceren volgens de regels van de crisiscommunicatie – op het juiste moment. Tijdens deze sessie krijg je nog meer communicatieve tips and tricks die onmiddellijk toepasbaar zijn en een wereld van verschil maken voor het imago van jouw federatie.

An Luyten (44) was 14 jaar journalist bij VRT en 4 jaar woordvoerder bij Rode Kruis-Vlaanderen. Die gebundelde kennis stelt ze sinds 4 jaar ten dienste van bedrijven en organisaties als PR en communicatie consultant. Voorbereiding op crisissen en begeleiding tijdens crisiscommunicatie– behoren tot haar expertises.

14u30 - 16u30

De Winkelhaak, Antwerpen

Gratis

Doelgroep: Directeurs federaties, communicatiemedewerkers, federatie-API's

Spreker(s): An Luyten

Inschrijvingen zijn gesloten.

Onze ambassadeurs

16/05 | Fair play & respect

'Respecteer de scheidsrechters en respecteer de tegenstander.' Foto: Copyright: phdph.com

- Florent Van Aubel
Bezoek website Bekijk video

17/05 | Gender & seksuele diversiteit

'Want naast informeren, sensibiliseren is het natuurlijk belangrijk om echte verandering teweeg te brengen.'

- Ann Wauters
Bezoek website Bekijk video

18/05 | Laagdrempelig sporten & inclusie

Sport is een basisbehoefte. Daarom is het heel belangrijk dat de thema's discriminatie en inclusie in de sport worden aangekaart en besproken.

- Yves Kabwe Kazadi
Bekijk video

19/05 | Grensoverschrijdend gedrag dag 1

Ik droom van een sportlandschap waarin iedereen een veilig, fijn, verbonden en collegiaal gevoel ervaart, waarin iedereen zichzelf kan zijn en sport intens en ten volle op een positieve manier kan beleven.

- Gitte Haenen
Bekijk video

20/05 | Grensoverschrijdend gedrag dag 2

'De atleet bepaalt zijn eigen grens. We kunnen als ondersteunend gids wel de juiste omgeving creëren om te ontwikkelen.'

- Ann Simons
Bezoek website Bekijk video

Onze partners

Onze FAQ

1. Tot wanneer kan ik inschrijven?

We sluiten de inschrijvingen af op 11 mei om middernacht.

2. Kan ik een deelnameattest ontvangen?

Voor de webinars kan je een attest ontvangen via je VTS-account. Heb je nog geen account, maak het dan hier aan.

3. Kan ik een factuur ontvangen voor de avondsessies?

Dat kan. Stuur hiervoor een mailtje naar info@ethischsporten.be.

4. Hoe geraak ik op de locaties voor de sessies overdag?

Van maandag tot en met donderdag gaan de sessies overdag door in De Kluizerij in Affligem. Op vrijdag spreken we af in De Winkelhaak in Antwerpen. Lees hier hoe je ter plaatste geraakt.