Sportdienst – Sportdienst Lochristi – Peter Geers | Sportfunctionaris

De doorlichting dient als referentiekader om het beleidsplan verder op te bouwen. Hier houden we rekening met sociaal-maatschappelijke trends.

Binnen de sportdienst van Lochristi hechten we veel belang aan de nulmeting van de gemeente. Deze doorlichting dient als referentiekader om het beleidsplan verder op te bouwen. Het schetst een beeld van Lochristi, uiteraard voornamelijk op sportgebied (verenigingen, accommodatie …),maar kadert de sport ook in de maatschappij en in het grotere geheel Vlaanderen. Daarenboven worden een aantal relevante sociaal-maatschappelijke trends beknopt weergegeven. Zo is sport ontspannend, leuk, zorgt het voor zelfontplooiing, brengt het respect bij, leert het omgaan met winst en verlies. Sport is voor velen vaak een middel tot sociale integratie.

Naast de gegevens van de sportdienst zelf haalden we extra informatie voornamelijk uit vragenlijsten, om een duidelijk toekomstbeeld voor onze gemeente te kunnen bepalen. We maakten daarnaast tevens dankbaar gebruik van verzamelde gegevens van collega’s, OCMW, jeugddienst…