Sportdienst – Sportdienst Lille – Wim Bossaerts | Sportfunctionaris

De missie en de visie moet alles omvattend zijn en eveneens aanzetten tot het uitdragen van onze waarden.

Voor de opmaak van zowel de missie als de visie van de gemeentelijk sportdienst Lille werd er vertrokken vanuit een mindmap. Deze mindmap had tot doel een overzicht te creëren van de verschillende taken, maar ook de verschillende waarden die meespelen in de dagdagelijkse opdrachten van een sportdienst.

Uit deze mindmap bleek echter al te vlug dat ethische waarden een enorme belangrijke invulling kennen in de sportwereld. Verschillende doelgroepen, verschillende opdrachten, diverse invalshoeken …
De missie en de visie moest alles omvattend zijn en eveneens aanzetten tot het uitdragen van onze waarden. Een moeilijke en uitdagende opdracht die uiteindelijke resulteerde in de missie en de visie van de gemeentelijke sportdienst:

Missie

De gemeentelijke sportdienst Lille heeft tot doel om door middel van een optimale samenwerking tussen de verschillende actoren, te motiveren ‘tot leven om te bewegen’ en ‘te bewegen om te leven’. Zij doet dit door zich open te stellen naar al wie zich wil engageren tot zinvol bewegen.

Visie

De gemeentelijke sportdienst stimuleert de samenwerking tussen de actoren. Ze heeft hierbij steeds oog voor sport als doel en sport als middel. Zij neemt haar rol op in nauwe betrokkenheid en wisselwerking met de sportsector en dit op een professionele en complementaire wijze.