Sportdienst – Sportdienst Harelbeke – Frank Malisse | Sportfunctionaris

Binnen onze sportdienst bekijk ik beslissingen met een ethische bril en zorg ik ervoor dat het onderwerp op de agenda staat.

Clubs hebben een duwtje in de rug nodig om aan ethische aspecten te werken! Daarom heb ik als sportfunctionaris van Harelbeke de rol opgenomen van ‘verantwoordelijke ethiek’. Binnen het beleid dat we voeren naar sportclubs leggen we de volgende ethische accenten: inzet voor ethische initiatieven belonen we via het subsidiereglement, kosten voor het volgen van opleidingen rond ethiek betalen we terug, binnen de nieuwsbrief naar bestuurders en trainers integreren we ethische topics… Ik sta de clubs te woord met vragen en probeer te ondersteunen waar nodig. Binnen onze sportdienst bekijk ik ook andere beslissingen met een ethische bril en zorg ik ervoor dat het onderwerp op de agenda staat. Verder volg ik ook het Vlaams beleid op om de gelegde accenten door te vertalen naar de werking van de sportdienst zelf en naar het beleid naar de clubs.