Federatie – Vlaamse Zwemfederatie – Gretl Vandamme | API

Durf een luisterend oor te zijn en advies te geven.

Binnen de zwemfederatie hechten we veel belang aan de API (aanspreekpersoon integriteit). Ik heb mezelf voor deze functie geëngageerd. Hierbij ben ik het eerste aanspreekpunt binnen de federatie voor iedereen (sporters, ouders van sporters, bestuurders, vrijwilligers,…) die te maken heeft met incidenten van ethische waarde, ongewenst gedrag …

Verder ziet onze federatie de volgende taken voor een API:

  • De API is de eerste opvang voor iedereen die wenst te praten of vragen/opmerkingen heeft over een voorval, klacht van intimidatie, ongewenst gedrag of een ander incident binnen de sportclub. Dit houdt in een luisterend oor te kunnen bieden, advies te geven en deze door te verwijzen naar de voor hun geschikte hulp.
  • De API van de federatie is ook een contactpunt voor clubs die zelf over een aanspreekpunt beschikken en hierover een gesprek wensen of advies nodig hebben.
  • Daarnaast staat de API van een federatie ook in om een preventief beleid op te zetten en iedereen te sensibiliseren over de materie.

Het ‘Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport’ en het ‘Vlaggensysteem Sport met Grenzen’ biedt hiervoor een goed kader waaruit je voor deze functie kan handelen.