Federatie – VLaamse Liga Paardensport – Karen de Clercq

… ook halen wij als federatie heel wat nieuwe inspiratie uit de acties en de manier waarop de clubs de doelstellingen behalen.

De Vlaamse Liga Paardensport lanceerde in 2011 het project “Ik maak het verschil!”. Aangesloten clubs kunnen in dit project instappen en doorgroeien tot “Ethisch Verantwoorde Sportclub”. De labeling wordt toegekend wanneer de club zich gedurende drie onafgebroken jaren inzet om ethisch verantwoord sporten, als rode draad, te doen groeien in hun werking. Iedere ingetekende club stelt hiervoor een actieplan op en rapporteert jaarlijks over de uitwerking van de vooropgestelde acties. Voldoet een club, naast het indienen van een actieplan en een rapportering, aan bepaalde voorwaarden, dan komt zij in aanmerking voor de 2-jarige erkenning als “Ethisch Verantwoorde Sportclub”.

Het is voor ons zeer belangrijk om de clubs en hun verwezenlijkte acties te evalueren. Niet alleen kunnen we op deze manier opvolgen dat de clubs daadwerkelijk het actieplan uitvoeren, ook halen wij als federatie heel wat nieuwe inspiratie uit de acties en de manier waarop de clubs de doelstellingen behalen. Door een clubbezoek in te lassen ondervinden we hoe andere betrokken partijen, zoals de bestuurders, lesgevers en sporters… de inspanningen van de club ervaren. De sportieve leden van de club ontvangen ook een anonieme vragenlijst over de betrokkenheid van zichzelf in het project en het actieplan.

Jaarlijks evalueren wij ook globaal het project “Ik maak het verschil!”. Het project kende in 2012, na een eerste werkingsjaar, een grondige hervorming. Ook nu zijn we ons project aan het bijsturen, zodat we in 2016 nog meer clubs kunnen warm maken om in te tekenen. Zo zal het project een logischere opbouw krijgen en zal het voor ons administratief makkelijker op te volgen zijn.