Federatie – Vlaamse Judofederatie – Silvia Buysens | Sporttechnisch Coördinator

In veel beslissingen houden we de missie van de organisatie in het achterhoofd om zo een (ethische) lijn te trekken doorheen de volledige werking van de federatie.

We hebben met de Vlaamse Judo federatie de missie goed en doordacht opgesteld. Er zitten heel wat ethische aspecten bewust in vervat. Hierin hebben we aandacht voor doelgroepen en plaatsen we de opvoedende waarden en het welzijn naar voor. De missie is voor ons een leidraad om onze werking verder vorm te geven. Zo was de missie een startpunt voor het opbouwen van een gedragscode. Hebben we werk gemaakt van educatieve filmpjes om het competitiegebeuren te verduidelijken. Is er vanuit het belang van zelfstandigheid en empowerment van de sporter op een leuke manier werk gemaakt van hoe jonge sporters hun sporttas moeten maken. Hechten we in acties belang aan welzijn en gezondheid (bijvoorbeeld door het communiceren van hygiënetips). In veel beslissingen houden we de missie van de organisatie in het achterhoofd om zo een (ethische) lijn te trekken doorheen de volledige werking van de federatie.

Missie

De Vlaamse Judofederatie vzw heeft als streefdoel alle judoclubs in Vlaanderen en het tweetalig hoofdstedelijk gewest Brussel in één federatie te verenigen en judo en zelfverdediging als sport te verspreiden, aan te leren en te beoefenen op zowel provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak en dit met grote aandacht voor de verschillende doelgroepen in Vlaanderen (kleuters, kinderen, adolescenten, volwassenen, senioren en G-sport). De Vlaamse Judofederatie vzw wil dit realiseren door middel van het nemen van alle nodige initiatieven ter bevordering van de judosportbeoefening op recreatief en competitief vlak, rekening houdend met de opvoedende waarden van het judo. Bovendien verplicht de federatie zichzelf het algemene doel van de judosport (voorspoed en algemeen welzijn) na te streven en uit te dragen.