Club – SJZ Lions – Ricardo Naeyaert | Voorzitter

We hebben samen met het bestuur, de trainers en vertegenwoordigers van ouders een oefening gemaakt waar onze club voor wil staan en hoe we dit kunnen bereiken.

Als sportclub hecht Sint Jan Zedelgem Lions heel veel belang aan Ethisch Verantwoord Sporten. Daarom hebben we samen met het bestuur, de trainers en vertegenwoordigers van ouders een oefening gemaakt waar onze club voor wilt staan en hoe we dit kunnen bereiken. Deze oefening resulteerde in onze missie en we hebben enkele waarden uitgeschreven waar onze club wilt voor staan.

We hechten belang aan ethisch sporten omdat wij vinden dat iedereen op een eerlijke, gelijke manier moeten kunnen sporten zonder enige vorm van belemmering. Sporten moet gezond zijn, daarom willen we onze leden dan ook op een gezonde en verantwoorde manier gaan begeleiden.
In onze club brengen we dit in de praktijk door acties uit te werken rond fair play, we gaan een gesprek aan met coaches die we willen aanwerven om te kijken of hun visie strookt met onze visie en waarden, beslissingen worden altijd genomen met onze missie en waarden als leidraad te gebruiken…

Missie

  • SJZL wil tal van zaken verwezenlijken (leren, amuseren, begeleiden, opvoeden, steunen …) en wil tal van zaken zijn (kwaliteitsvol, creatief, sociaal, innovatief, vooruitstrevend, sportief, openstaan voor diversiteit…)
  • SJZL wil iedereen op een aangename en plezante manier kennis laten maken met de (rolstoel)basketbalsport.
  • SJZL wil een meerwaarde zijn voor het Zedelgemse en West-Vlaamse sportbeleid. We willen jongeren aanzetten tot beweging en tot sociaal engagement door samen in ploeg te spelen. We willen mensen aanzetten tot sport door gerichte acties te voeren.
  • SJZL staat garant voor een kwaliteitsvolle jeugdopleiding die onder leiding staat van getalenteerde en gediplomeerde coaches.
  • SJZL wil iedereen de kans bieden om te kunnen sporten zonder belemmering van financiële, fysische, uiterlijke, religieuze, etnische of seksuele aard.
  • SJZL wil iedereen laten sporten los van hun sportieve kwaliteiten of fysieke mogelijkheden.

Waarden

Teamspirit – Develop yourself – Enthousiasme – Be positive – Respect – Verfrissend – Doorzettingsvermogen