Club – Kortrijkse zwemkring – Bart Dewulf | Secretaris

Binnen de eigenheid van KZK is het de taak en opdracht van de ethische commissie om onze werking in vraag te stellen en met constructieve voorstellen het beleid en de werking van onze club beter te maken.

KZK besliste een tijd geleden om – onder impuls van onze Federatie en onze Stad – het ethisch sporten te verankeren in onze club. Het ondertekenen van de Panathlon-verklaring, het volgen van de opleiding ‘Sporten met grenzen’ en een testcase van die opleiding op onze zomerstage, deed het bestuur besluiten om hier een basistekst en -opdracht voor op te maken.

Belangrijk was vooral om onze waarden te verwoorden, de missie duidelijk te omschrijven en een visie te implementeren. Vanuit de basistekst werd een “ethisch comité” opgericht, waar 1 bestuurder,1 trainer, 1 ouder, 1 official, 1 zwemmer en 1 (externe) API in zetelt. Op die manier hebben we geprobeerd om alle lagen van onze club in dit comité een vertegenwoordiging te geven.

Het bestuur wou geen vergaderritme opleggen aan dit comité, maar het comité zelf oordeelde dat ze om de 2 maanden een vergadering wilde. De taak van het EC is de verdere uitwerking en implementatie van het basisdocument, volgens hun eigen inzichten en op hun eigen ritme. Geen sinecure! Het bestuur enerzijds en het comité anderzijds wilde het EC KZK als een onafhankelijk orgaan laten zetelen, met een duidelijke adviserende rol naar het bestuur toe. Binnen de eigenheid van KZK is het de taak en opdracht van het EC om onze werking in vraag te stellen en met constructieve voorstellen het beleid en de werking van onze club beter te maken.

We hebben gemerkt dat zowel het bestuur als het EC deze taak niet als eenvoudig ervaren. Het is enerzijds niet altijd mogelijk om alle mensen samen te krijgen, maar ook het nadenken over onze werking en de implementatie van een goed ethisch beleid is niet vanzelfsprekend. Toch willen we op de ingeslagen weg doorgaan en hopen we om van onze club een ‘betere’ organisatie te maken, ondanks de fouten die we nog wel durven maken.