Vijf tips voor officials

Op dinsdag 5 oktober organiseerden we samen met de Vlaamse Sportfederatie een panelgesprek in het kader van de Week van de Official. Het panel behandelde de thema’s racisme, homofobie en seksisme. Enkel vragen die aan bod kwamen: hoe kan je als official omgaan met gevallen van racisme, homofobie en seksisme, hoe kan je reageren en waarom is dat belangrijk?

Sporzajournalist Aster Nzeyimana modereerde het panel bestaande uit:

  • Zelfa Madhloum – Scheidsrechter
  • Mariam El Osri – Atlas Integratie en Inburgering
  • Bart Rogé – Demos
  • Matthias De Roover – Wel Jong Niet Hetero
  • Imke Courtois – sporter en analiste

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je het panelgesprek gemist? Geen probleem: we verzamelden de vijf belangrijkste conclusies en fragmenten.

Tip 1: Durf op te treden, kijk niet weg

Consequent reageren op alle vormen van discriminatie is heel belangrijk. Kijk daarom niet weg als je discriminatie opmerkt. Voor het slachtoffer maakt jouw moed om niet weg te kijken het verschil. Zo toon je duidelijk aan dat discriminatie niet kan.
Als official sta je in de bevoorrechte positie om te reageren op discriminatie en ongewenst gedrag. Dit hoeft niet altijd een groots gebaar te zijn. Soms kan het volstaan om aan de sporter te tonen dat je erkent wat er gebeurd is. Negeer discriminatie dus niet maar reageer op een voor het slachtoffer erkennende en ondersteunende manier.

Bekijk de video

Tip 2: Luister en communiceer

Luister aandachtig en geduldig naar sporters en de betrokkenen tijdens én nadat je hebt ingegrepen. Communiceer rustig en neutraal. Zoek indien mogelijk een afgescheiden plek om met de betrokkenen in gesprek te gaan (bv. in de kleedkamer) en neem hiervoor je tijd.

Bekijk de video

Tip 3: Meld racisme en discriminatie altijd

Meld elk voorval van racisme en discriminatie aan de sportfederatie. Geen geval van discriminatie mag zomaar passeren. Melden helpt de federatie om het voorval te beoordelen. Bovendien kan de federatie op die manier discriminatie binnen de sport in kaart brengen. Dit is cruciaal om een goed beleid rond discriminatie te kunnen voeren. Tot slot zorgt melden er ook voor dat het slachtoffer zich gesteund voelt.

Bekijk de video

Tip 4: Maak discriminatie bespreekbaar

Praat openlijk over discriminatie die je meemaakt tijdens een wedstrijd met collega’s en sporters. Het helpt bij je verwerking en sterkt andere officials om erover te praten. Zo verlies je het plezier in je hobby niet. Door het bespreekbaar te maken zullen meer officials durven optreden tegen racisme en discriminatie. Zo weet je immers dat je er niet alleen voor staat.

Bekijk de video

Tip 5: Motiveer om official te worden

Spread the word! Respect voor de official zal stijgen als meer sporters of supporters die rol opnemen. Vertel waarom jij official werd en moedig hen aan het ook eens te proberen. Het is immers de ideale manier om op een andere manier bij de sport betrokken te zijn.

Als ervaren official kan je nieuwkomers ondersteunen. Stel je bijvoorbeeld beschikbaar als begeleider van een jeugdofficial. Zo kan je jouw passie en ervaring delen met de volgende generatie officials.

Bekijk de video’s