Update van Sport met Grenzen vorming

We gaven onze ‘Sport met Grenzen’ vorming een update: we focussen vanaf nu niet enkel meer op seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar gaan ook dieper in op fysiek en psychisch grensoverschrijdend gedrag en pesten. Deze vorming kan in het najaar onder de naam ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de sport’ aangevraagd worden via Dynamo, VTS+ en ICES.

De ‘Sport met grenzen’ vorming was toe aan een update. Uit onderzoek blijkt dat grensoverschrijdend gedrag in verschillende vormen voorkomt binnen de sport (Vertommen e.a. 2017) en ook via onze contacten met de federatie-API’s kwam dit naar boven. Daarnaast ontwikkelde onze partner Sensoa een nieuw systeem ‘Grenswijs’ om niet alleen de ernst in te schatten van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook van agressie en pesten.

We namen daarom het initiatief om onze vorming inhoudelijk te vernieuwen. We passen vanaf nu ook het grenswijssysteem toe binnen de sport (gebaseerd op het vlaggensysteem) en bespreken daarnaast cases van zowel fysiek, psychisch & seksueel grensoverschrijdend gedrag en pesten.

Je kan deze vorming aanvragen voor sportclubbestuurders en club-API’s via Dynamo. Voor de vormingen voor trainers kan je VTSplus contacteren. Onze nieuwe lesgeverspoule is alvast zeer enthousiast om in het najaar aan de slag te gaan met de nieuwe inhouden!