Wij pestvrij toolkit

‘Wij Pestvrij’ bestaat uit een gratis toolkit waarmee elke sportclub zelf aan de slag kan. Met onze handleiding, bouwstenen en bijhorende poster bouw je in minimaal 5 uur een eigen antipestbeleid uit.

Wat zit er in de toolkit?

  • Een handleiding
  • Tien bouwstenen vol goede praktijken, tips, acties en checklists
  • Een poster om jullie antipestbeleid bekend te maken

Download de toolkit via wijpestvrij.be.

‘Wij Pestvrij’ is ook een wedstrijd waarmee je een begeleid traject en sport- en spelmateriaal kan winnen om de toolkit te implementeren. Dat is een prijs ter waarde van €1.250 euro. De winnaars van de wedstrijd werken hun antipestbeleid samen met ons uit in 5 sessies. Stel je dus zeker al kandidaat met je sportclub! Dit kan nog tot 20 december.

Nood aan extra inspiratie?

Hieronder vind je per bouwsteen van jullie anti-pestbeleid extra documenten en templates die aanvullend op de toolkit kunnen helpen en inspireren bij de uitbouw van jullie beleid.

Een groepsklimaat is een sfeer waarin kinderen, jongeren en hun begeleiders samen spelen, sporten en functioneren in de sportclub of jeugdvereniging. Vaste regels en afspraken zorgen voor structuur en duidelijke verwachtingen over ieders gedrag binnen de groep. Leden van een groep die goed draait, gaan respectvoller met elkaar om, nemen elkaar in bescherming en bieden weerstand t.a.v. pestgedrag.

Als organisatie is het belangrijk om duidelijk te communiceren over wat pesten precies inhoudt en wat jullie aanpak is als het gebeurt in een groep. Maak pesten bespreekbaar en dit zowel naar de begeleiders, ouders als jongeren toe. 

Pesten is ongewenst, herhaald en opzettelijk agressief gedrag, meestal onder leeftijdsgenoten en gekenmerkt door een ongelijke (of als ongelijk ervaren) machtsverhouding.

Meer lezen over pesten? Ontdek alle info hier en vind meer hulpkanalen op de wegwijzers van Alles over Pesten.

Het is belangrijk dat je aanspreekbaar bent, dat kinderen weten bij wie ze terecht kunnen met hun problemen en op welke manier hun probleem zal aangepakt worden.

Voor kinderen en jongeren is de drempel om met hun verhaal naar een begeleider te gaan vaak hoog. Besteed daarom voldoende aandacht om deze drempels in de mate van het mogelijke weg te werken.

Het aanstellen van een club-API kan de drempel verlagen.

Als ouders weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen of problemen, zullen ze makkelijker naar je toekomen en kan een pestsituatie sneller worden aangepakt. Duidelijke informatie en weten wie de aanspreekpunten zijn, is essentieel  in de communicatie met ouders.

Met de toolbox ‘Sportouders’ ga je op een toffe manier het gesprek tussen ouders en trainers stimuleren.

Door gevoelens bespreekbaar te maken en grenzen duidelijk af te bakenen zorg je voor de veiligheid die nodig is om kinderen en jongeren sterker in hun schoenen te laten staan. Stimuleer jongeren om te praten en na te denken over hun eigen ervaringen. Maak hier bewust tijd voor.

Met de praatkaarten voor sporters van de Safe Sport Allies toolbox ga je op een toffe manier het gesprek over grenzen aan met sporters.

Voor kinderen en jongeren gebeurt alles zowel online als offline. Naast fysieke activiteiten op jullie vereniging, blijven ze ook met elkaar in contact via hun smartphone. Het is belangrijk om hun online leven te betrekken bij jullie werking. Toon kinderen en jongeren de mogelijkheden van het online gebeuren, maar ook de gevaren. Laat hen meebouwen aan het online luik van jullie organisatie.

Meer info: www.mediawijs.be.

Variatie in je aanbod verkleint de kans op verveling en frustratie waaruit pestgedrag kan ontstaan. Bovendien zorgen jullie er met voldoende variatie voor dat ieders talenten aan bod kunnen komen.

Laat je inspireren door onze groepsverdelers en samenwerkingsspelen!

Wanneer kinderen samen zijn, ontstaat er af en toe ruzie. Dit is niet alleen maar negatief. Hierdoor oefenen kinderen ook een aantal vaardigheden, zoals opkomen voor je mening en rekening leren houden met elkaar. Het is wel belangrijk om problemen in de groep te bespreken en hen samen te laten zoeken naar een oplossing.

Lees meer over de No Blame methode en de ALKAES-methode om te reageren op pesten en conflicten.

Als iedereen zich veilig voelt om te kunnen praten en zich gehoord voelt, kunnen onenigheden gemakkelijker uitgepraat worden en is er minder kans op conflicten. Door kinderen en jongeren inspraak te geven, zijn ze mede-eigenaar van jullie werking.

Laat je inspireren door de thema-trainingen over pesten die je kan gebruiken om met jongeren hierover in gesprek te gaan.

Positieve bevestiging naar kinderen kan wonderen doen. Zowel een gepest kind als een pester heeft hier nood aan. Ook de groep kan niet genoeg in het zonnetje gezet worden. Kinderen die positieve aandacht krijgen, proberen minder negatieve aandacht te trekken van andere jongeren en begeleiders.

Ontdek meer positieve gevolgen van het geven van complimenten op www.geluksdriehoek.be.

Met dank aan:

Deze tool behoort tot het thema: Grensoverschrijdend gedrag

Wat doe je als een trainer zijn sporters laat doortrainen met een blessure? Hoe reageer je als er zich pestgedrag voordoet binnen je sportgroep? Wat als een atleet een eetstoornis ontwikkelt door de vele opmerkingen van de coaches over zijn/haar gewicht? Hoe reageer je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche?

Uit onderzoek (2014) blijkt dat 13% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd minstens één ervaring hadden met fysiek grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. 39% kreeg minstens één keer te maken met psychisch grensoverschrijdend gedrag en 17% met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Binnen de topsportcontext liggen de cijfers nog hoger. Deze cijfers tonen aan dat het belangrijk is om preventief in te zetten op de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en daarnaast dit ook tijdig te herkennen om erger te voorkomen.