Overlegtool gender- en seksediverse personen in de sport

Wil je je sport toegankelijker maken voor gender- en seksediverse personen? Deze tool helpt jou aan de hand van specifieke vragen bij het opmaken van een doordacht genderinclusief beleidsvoorstel. Deze tool is een herwerking van de overlegtool die in 2019 door de Vlaamse Sportfederatie werd ontwikkeld, in het kader van het project Out for Inclusion van Out for the Win.

 

Deze tool behoort tot het thema: Gender en seksuele diversiteit

Hoewel er sinds enkele decennia een trage maar positieve evolutie merkbaar is, is er tot op vandaag in de sport nog steeds geen sprake van gendergelijkheid en volledige openheid ten aanzien van seksuele identiteit in de sport. Er zijn onder meer uitdagingen op vlak van stereotiepe beeldvorming van vrouwelijke en holebi- en trans atleten en hun prestaties, seksisme en holebi- en transfobie, de participatie van meisjes in sportactiviteiten, de participatie van jongens en mannen in zogenaamde “vrouwensporten”, de vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities, coaching en officials, en seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Maar ook binnen verschillende sport governance aspecten zoals human resource management, verloning en prijzengelden, marketing en promotie, en communicatie, media en sportjournalistiek is er werk aan de winkel.