Tips voor sportouders

In deze brochure lees je tips voor ouders over hoe ze hun sportende kinderen het beste kunnen ondersteunen. De brochure kwam tot stand via het Europees project SportParent.eu, op basis van input van onderzoekers en professionele sportondersteuners uit heel Europa. Er komen negen onderwerpen aan bod:

  • de rollen van ouders in sport
  • groei en ontwikkeling
  • fysieke training
  • voeding
  • psychologische sterkte en welzijn
  • talentidentificatie en ontwikkeling
  • integriteit
  • de ervaringen van ouders zelf

Doelgroep(en) voor deze tool:

Sportouders

Deze tool behoort tot het thema: Fair play

Fair play betekent zowel spelen volgens de regels van de sport, als volgens de waarden en normen (ethos) van de sport. Eerlijk spelen betekent dat je het spel juist speelt (volgens de regels), en het goed speelt (volgens de waarden van de sport). Soms wordt het eerste ook formele fair play genoemd, en het tweede de informele fair play. Denk aan rugby, waar niemand zou aanvaarden dat een speler zich opzettelijk zou laten vallen. Of aan tennis, waar je de tegenstander niet afleidt terwijl die zich concentreert voor de opslag. Of voetbal, waar je stopt met spelen als een tegenstander zich heeft geblesseerd.