Safe Sport Allies Toolbox

Deze handige toolbox bestaat uit verschillende materialen om omstanders te leren om op een goede manier te reageren op grensoverschrijdend gedrag in de sportclub. Sportclubondersteuners kunnen meteen aan de slag met de kant-en-klare tools. De Safe Sport Allies toolbox bestaat uit:

  • posters
  • video
  • praatkaarten
  • kennisclips (webinar)
  • handboek workshop

Je vindt op deze pagina voor elke doelgroep, clubbestuurders, trainers, sporters en sportouders, de verschillende materialen om met hen aan de slag te gaan. Alles is gratis downloadbaar en klaar om te gebruiken binnen de sportorganisatie!

Bekijk ook zeker ons online magazine en onze video.

Online magazine

In het online magazine over omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de sport lees je de verhalen van enkele sportclubs en sporters, ontdek je de antwoorden op enkele veelgestelde vragen en veel meer.

Als sportclubbestuurder ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van een beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en als het gebeurt, goed te reageren.

 

Zelfscan integriteitsbeleid

Doe de Safe Sport Allies zelfscan van je beleid en ontvang een adviesrapport om je beleidsacties verder uit te werken.

 

Webinar beleid uitwerken

Bekijk de kennisclips en leer meer over grensoverschrijdend gedrag in de sport en de bouwstenen van een goed integriteitsbeleid.

 

 

Toolkit grensoverschrijdend gedrag

Zet je beleid om in de praktijk met de verschillende templates & voorbeeldacties uit de toolkit ‘Grensoverschrijdend gedrag voor sportclubs’. 

 

Poster communicatie club-API

Gebruik de poster om te communiceren over de club-API naar alle leden.

Als trainer is het belangrijk om alert te zijn voor grensoverschrijdend gedrag en te weten wat je best doet als er zich een situatie voordoet op training, stage of wedstrijd.

Met de Safe Sport Allies materialen kan je de alertheid, kennis en reactiebereidheid van trainers verhogen.

 

Praatkaarten voor trainers

Ga aan de slag met de praatkaarten voor trainers tijdens de trainersvergadering. Je kan tijdens elke vergadering 1 oefening uit de praatkaarten aan bod laten komen.

Workshop voor trainers

Organiseer een workshop voor de trainersgroep. Je kan dit zelf begeleiden met het handboek of een workshop aanvragen bij ons via vorming@ethischsporten.be.

 

Poster voor trainers

Hang de Safe Sport Allies poster voor trainers op in het trainerslokaal en deel met hen de video. Zo zien ze meteen hoe ze correct kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag.

Sporters moeten weten dat zij zelf grenzen kunnen stellen en daarnaast de grenzen van andere sporters moeten respecteren.

Weten wat grensoverschrijdend gedrag is en bij wie je terecht kan als sporter als je dit zelf meemaakt of ziet gebeuren, is dan ook cruciaal.

De Safe Sport Allies materialen voor sporters laten je toe om op een toffe, interactieve manier met hen het gesprek aan te gaan.

 

Praatkaarten voor sporters

Ga aan de slag met de praatkaarten voor sporters tijdens de trainingen of op stages en sportkampen om via leuke oefeningen te praten over welk gedrag oké is, wat niet oké is en wat je kan doen in ‘niet oké’ situaties.

Workshop voor sporters

Organiseer een workshop voor de sporters. Je kan dit zelf begeleiden met het handboek of een workshop aanvragen bij ons via vorming@ethischsporten.be.

 

Poster voor sporters

Hang de Safe Sport Allies poster voor sporters op in de kleedkamer, kantine of wc’s en deel met hen de video. Zo zien ze meteen wat ze kunnen doen in een situatie waar grenzen worden overschreden.

 

Voor sportouders is het belangrijk om te weten hoe zij kunnen bijdragen aan een veilig sportclubklimaat en bij wie ze terechtkunnen om te melden als grenzen worden overschreden.

 

Webinar voor sportouders

Verspreid de webinar kennisclips naar sportouders binnen de organisatie zodat zij grensoverschrijdend gedrag leren herkennen, weten hoe zij als ouder hiermee kunnen omgaan en bij wie ze terechtkunnen om te melden. 

Tip: verspreid telkens een video naar ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en social media.

Overzicht & links kennisclips:

 

Poster voor ouders

Hang de Safe Sport Allies poster voor ouders op in de kantine of wc’s en deel met hen de video. Zo zien ze meteen wat ze kunnen doen in een situatie waar grenzen worden overschreden.

 

Bekijk deze video

Doelgroep(en) voor deze tool:

API's

Clubbestuurders

Sporters

Sportouders

Trainers

Met dank aan:

Deze tool behoort tot het thema: Grensoverschrijdend gedrag

Wat doe je als een trainer zijn sporters laat doortrainen met een blessure? Hoe reageer je als er zich pestgedrag voordoet binnen je sportgroep? Wat als een atleet een eetstoornis ontwikkelt door de vele opmerkingen van de coaches over zijn/haar gewicht? Hoe reageer je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche?

Uit onderzoek (2014) blijkt dat 13% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd minstens één ervaring hadden met fysiek grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. 39% kreeg minstens één keer te maken met psychisch grensoverschrijdend gedrag en 17% met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Binnen de topsportcontext liggen de cijfers nog hoger. Deze cijfers tonen aan dat het belangrijk is om preventief in te zetten op de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en daarnaast dit ook tijdig te herkennen om erger te voorkomen.