Q&A Gender- en seksediverse personen in de sport

Deze Q&A beantwoordt veelgestelde vragen over gender in de sport. Kort samengevat vertelt de tool je alles wat je moet weten om iedereen welkom te heten in de sport.

Het eerste deel van de Q&A licht enkele basisbegrippen en vragen toe. Het tweede deel focust specifiek op hoe je jouw sport meer inclusief kunt maken. Hoe ga je in gesprek? Welke aanpassingen kan je doorvoeren en waarom is dat nodig?

Deze tool behoort tot het thema: Gender en seksuele diversiteit

Hoewel er sinds enkele decennia een trage maar positieve evolutie merkbaar is, is er tot op vandaag in de sport nog steeds geen sprake van gendergelijkheid en volledige openheid ten aanzien van seksuele identiteit in de sport. Er zijn onder meer uitdagingen op vlak van stereotiepe beeldvorming van vrouwelijke en holebi- en trans atleten en hun prestaties, seksisme en holebi- en transfobie, de participatie van meisjes in sportactiviteiten, de participatie van jongens en mannen in zogenaamde “vrouwensporten”, de vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities, coaching en officials, en seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Maar ook binnen verschillende sport governance aspecten zoals human resource management, verloning en prijzengelden, marketing en promotie, en communicatie, media en sportjournalistiek is er werk aan de winkel.