De Genderscan

Wil jij jouw beleid en werking rond gender in je sportorganisatie op een laagdrempelige manier evalueren? Vul onze genderscan in en krijg onmiddellijk concrete tips & tricks om mee aan de slag te gaan.

Aan de hand van 30 vragen over 5 verschillende thema’s (6 vragen per thema) kan je jouw beleid en werking rond gender evalueren.

Deze genderscan behandelt verschillende thema’s en vertrekt vanuit verschillende invalshoeken:

  • De lagere deelnamecijfers van vrouwen in de sport (zowel als sporter, coach, scheidsrechter en bestuurder)
  • Stereotypen over gender en seksualiteit (bijvoorbeeld ‘je gooit als een meisje’, ‘homo’s kunnen niet voetballen’, …)
  • De lage deelnamecijfers van gender- en seksediverse personen (trans, non-binaire en intersekse personen)

Doelgroep(en) voor deze tool:

Sportclubs

Sportfederaties

Deze tool behoort tot het thema: Gender en seksuele diversiteit

Hoewel er sinds enkele decennia een trage maar positieve evolutie merkbaar is, is er tot op vandaag in de sport nog steeds geen sprake van gendergelijkheid en volledige openheid ten aanzien van seksuele identiteit in de sport. Er zijn onder meer uitdagingen op vlak van stereotiepe beeldvorming van vrouwelijke en holebi- en trans atleten en hun prestaties, seksisme en holebi- en transfobie, de participatie van meisjes in sportactiviteiten, de participatie van jongens en mannen in zogenaamde “vrouwensporten”, de vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities, coaching en officials, en seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Maar ook binnen verschillende sport governance aspecten zoals human resource management, verloning en prijzengelden, marketing en promotie, en communicatie, media en sportjournalistiek is er werk aan de winkel.