Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport

Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren door verschillende actoren in binnen- en buitenland stappen werden gezet, is genderongelijkheid en holebifobie nog steeds een maatschappelijke realiteit, ook in Vlaanderen. Deze uitdaging heeft een impact op alle levensdomeinen, waaronder sport. In deze verkennende analyse uit 2019 is de sportsector bevraagd rond de thema’s gender en seksuele diversiteit. In het rapport komen verschillende problematieken rond gendergelijkheid en heteronormativiteit in de sport aan bod. Het rapport rondt af met drie aanbevelingen voor de Vlaams Minister van Sport en bij uitbreiding de gehele sportsector.

Deze tool behoort tot het thema: Gender en seksuele diversiteit

Hoewel er sinds enkele decennia een trage maar positieve evolutie merkbaar is, is er tot op vandaag in de sport nog steeds geen sprake van gendergelijkheid en volledige openheid ten aanzien van seksuele identiteit in de sport. Er zijn onder meer uitdagingen op vlak van stereotiepe beeldvorming van vrouwelijke en holebi- en trans atleten en hun prestaties, seksisme en holebi- en transfobie, de participatie van meisjes in sportactiviteiten, de participatie van jongens en mannen in zogenaamde “vrouwensporten”, de vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities, coaching en officials, en seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Maar ook binnen verschillende sport governance aspecten zoals human resource management, verloning en prijzengelden, marketing en promotie, en communicatie, media en sportjournalistiek is er werk aan de winkel.