Gelijkheid in de sport: EQUIP

Het EQUIP project liep van 2021 tot en met 2023 en behandelde verschillende aspecten van ongelijkheid zoals gender, seksuele oriëntatie, etniciteit, socio-economische status en fysieke mogelijkheden. Het project had als doel om bestaande goede praktijken rond inclusie uit te wisselen en toe te passen in de sportsector.

Dit project werd gecoördineerd door ENGSO, samen met 9 partners van 6 Europese landen. Het project werd gecofinancierd door het Erasmus+ Sport Programma van de Europese Unie.

Meer info kan je terugvinden op de website van het project.

Ontdek hieronder de verschillende tools.

In deze gids vind je enerzijds een overzicht van het belangrijkste beleid rond gelijkheid en inclusie in Europa, in België en de andere deelnemende landen. Een interessant naslagwerk dat als basis kan dienen voor jouw werk rond inclusie in de sport. Het document werd opgemaakt in 2021 en herwerkt in 2023.

Anderzijds bevat het document heel wat voorbeelden van hoe sportorganisaties in en buiten Europa werken aan meer inclusie in de sport. Deze goede praktijken zijn opgedeeld in 5 thema’s: gender, seksualiteit, G-sport, socio-economisch en etnische discriminatie.

Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

Wil je ongelijkheid in jouw club of sportorganisatie aanpakken? Aan de hand van de stappen in het actieplan en de templates kan je aan de slag. Je vindt er heel wat nuttig info, vragen die je aan het denken zetten en doorverwijzingen naar tools. De templates zorgen dat je steeds een goed overzicht behoudt.

De belangrijkste lessen van het EQUIP project werden vastgelegd in een serie van korte video’s. Bekijk ze allemaal.

Doelgroep(en) voor deze tool:

Sportclubs

Sportfederaties