De Panathlonverklaring

Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen. Deze verklaring vertrekt van de noden van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s:

  1. het uitdragen van positieve waarden;
  2. het bannen van alle vormen van discriminatie;
  3. het nemen van preventieve en curatieve maatregelen;
  4. het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport;
  5. het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport

In 2004 namen vlaamse panathlonleden het initiatief voor een verklaring, een ethische code rond ethiek in de jeugdsport, dat de basisprincipes omvat voor de rechten van het kind in de sport. Aan de grondslag van de verklaring ligt het idee dat alle kinderen het recht hebben op waardige, gezonde en veilige beoefening van sport en spel. De panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport zag op 24 september 2004 het levenslicht in gent.
Sindsdien werd de verklaring erkend en ondertekend door honderden instellingen, organisaties en personen die actief zijn in de sport. De ondertekenaars verbinden zich er toe om over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Panathlon International

Panathlon International is een non-profit organisatie die sinds haar oprichting in 1951 ijvert voor aanmoediging en ondersteuning van sport. De organisatie heeft afdelingen over de hele wereld en opereert los van enige filosofische, ideologische of religieuze strekking. De vereniging telt 300 clubs in 29 landen en is erkend door het internationaal Olympisch Comité.

Samenwerking ICES – Panathlon International

Op 14 november 2009 werd tussen ICES en Panathlon International een convenant afgesloten waarbij de samenwerking tussen de verschillende verenigingen werd afgesproken. Door samen te werken en elkaar te informeren wensen de organisaties de implementatie van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport in de wereld van de sport en de lichamelijke opvoeding te concretiseren. In 2014 werd overeengekomen dat ICES vanaf 2015 instaat voor de Vlaamse ondertekeningen van de Panathlonverklaring. Als erkend Vlaams kenniscentrum voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling inzake ethisch sporten kan ICES personen en organisaties die de Panathlonverklaring ondertekenen een ruim ondersteuningsaanbod aanreiken om het engagement meteen in actie om te zetten!

Ondertekenen

Onderteken de verklaring

Ik ben een:


1 Step 1
Nieuwsbriefpick one!
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1
Nieuwsbriefpick one!
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1
Nieuwsbriefpick one!
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1
Nieuwsbrief
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1
Nieuwsbriefpick one!
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1
Nieuwsbriefpick one!
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Ondertekenaars

Al 7656 personen en organisaties in Vlaanderen ondertekenden reeds de Panathlonverklaring!

Hieronder vind je een overzicht van de ondertekenaars.

2DIVE4

3A Badminton

64 clubs van de Sportraad van Evergem

77ste Berthoutridders Duffel

A.K.C. (Antwerpse Korfbal Club)

A.R.K. Lille

Aalsters Swimming Team AST

Aarab Antwerpen vzw

Aartselaar B.B.C.

Aartselaar basketbalclub

Aartselaar Petanque Club vzw

Abada Capoeira Antwerpen

Abada Capoeira Arte e cultura Brasileira – Antwerpen

Abada Capoeira Benelux vzw

ABC Vlaanderen – kickboxing semi en light contact

Abes

Absolut watersportclub

Abundantia

AC Break

AC Denderland

AC Hamme vzw

AC Lichtaart

AC Meerhout

AC Tervant