Checklist gezond en ethisch sporten

Deze checklist voor erkende Vlaamse sportfederaties is een hulpmiddel om na te gaan of de nodige elementen voor een onderbouwd gezond en ethisch sporten-beleid aanwezig zijn in de federatie. De checklist geeft de minimale verplichtingen en verwachtingen mee, vanuit het decreet gezond en ethisch sporten van 20 december 2013 (GES-decreet), maar stimuleert ook in het algemeen een onderbouwd beleid in de federatie.

Doelgroep(en) voor deze tool:

Sportfederaties