Sportouders

Kinderen doen graag aan sport omdat ze er plezier aan beleven, vrienden maken, hun energie kwijt kunnen en al sportend nieuwe vaardigheden leren. De steun van ouders is bepalend voor de ontwikkeling van deze jonge sporters.
Een stimulerende ouder-kindrelatie zorgt voor een groter spelplezier bij jeugdige sporters, wat op zijn beurt weer leidt tot betere prestaties en de kans vergroot dat ze langer hun sport blijven beoefenen. Het is dus in het belang van de jeugdsporters om hen positief te motiveren en een sportieve sfeer te creëren.

DE CENTRALE ROL VAN OUDERS

Ouders hebben een grote impact op hun sportende kinderen. Zij schrijven hen in bij de club, brengen hen naar training en kopen de sportuitrusting. Maar daar stopt het niet. Ouders motiveren hun kind, bespreken thuis wat het meemaakte op het sportveld, en moedigen het aan tijdens wedstrijden. De manier waarop ze al deze dingen doen heeft een directe invloed op de motivatie en het plezier van hun sportende kinderen.

Het is dus van belang ouders bewust te maken van hun gedrag thuis en langs de zijlijn zodat jonge sporters plezier blijven beleven aan hun sport. Een open communicatie en een positieve benadering van jeugdsporters staat hierin centraal.

ENKELE WETENSCHAPPELIJKE RESULTATEN

Er bestaat heel wat wetenschappelijke literatuur over de invloed van ouders op de ervaringen van kinderen in sport. Nicholas Holt en Camilla Knight, partners van het Centrum Ethiek in de Sport in het Erasmus+ project SPORTPARENT.EU, geven in het boek ‘Parenting in Youth Sport’ (2015) een mooi overzicht. Enkele inzichten:

  • Het gedrag van ouders bepaalt sterk hoe kinderen zichzelf zien (Brustad & Partridge, 2002).
  • De steun van ouders vergroot het plezier waarmee kinderen aan sport doen (McCarthy & Jones, 2007).
  • Ouders die positief staan tegenover de mogelijkheden van hun kind en positieve feedback geven, hebben kinderen die zich competenter voelen, meer plezier beleven en meer intrinsiek gemotiveerd zijn (Babkes & Weiss, 1999).
  • De mate waarin ouders tevreden zijn over welke ervaringen hun kind opdoet in sport, is een belangrijke factor in het al dan niet verderzetten van de sport (Brustad, 1993).
  • Bij getalenteerde kinderen, zijn de ouders een van de bepalende factoren in het al dan niet behalen van topsportniveau (Wolfenden & Holt, 2005).

Al deze vaststellingen zou iedereen die betrokken is bij jeugdsport het belang van de ouders moeten doen inzien.

Lees hier ons advies over ouderbetrokkenheid.

NIEUWE INTERACTIEVE TOOLBOX SPORTOUDERS

Opdat kinderen zich optimaal kunnen amuseren en ontwikkelen in de sportclub is het belangrijk dat trainers en ouders elkaar goed begrijpen.

Tijdens de infosessie ‘Sportouders’ nemen we jullie mee in ons vormingsaanbod omtrent sportouders voor sportclubbestuurders, trainers en ouders. We stellen ook de werkwijze van onze nieuwe toolbox voor. Aan de hand van concrete situaties gaan ouders en trainers met elkaar in gesprek over hoe ze het best mogelijke team kunnen zijn voor hun sportende kinderen. Wil je zelf aan de slag met de toolbox? Bekijk dan zeker onze korte online train-de-trainer!

Doelgroep: medewerkers van sportdiensten en sportfederaties.

 

Ontdek ons project

SportParent.EU

Sportparent.eu is een Europees Erasmus+ project dat ouders wil helpen om het fysieke en psychische welzijn van jonge sporters te bevorderen. Op de Nederlandstalige website vindt je tips, inzichten en voorbeelden om de beleving van ouders en hun sportende kinderen te verbeteren.

Goede praktijken

Via de knoppen vind je informatie over organisaties, tools en goede voorbeelden met betrekking tot het thema sportouders.

organisatie

M-factor

Motiveren van jeugdsporters is een kunst. Een kunst die M-factor je graag helpt leren. Door in te zetten op een inspirerend clubleven voor je trainers, de sporters en hun ouders, kan jij als club jouw sporters met hun "volle goesting" naar hun "volledig maximum" brengen.

organisatie

Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie

Door de sterktes van de verschillende sportpsychologen samen te brengen, wil de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie komen tot een meerwaarde in ieders werking.

organisatie

Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Vanuit een vertrouwen in de kracht van mensen roept het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen op deze duurzaamheid na te streven en ijvert het voor een goede ondersteuning en hulpverlening aan partners, ouders en kinderen.

organisatie

Educated Sports Parents

Educated Sports Parent wil ouders, coaches en iedereen die betrokken is bij jeugdsport van voldoende informatie voorzien zodat de sportprogramma’s de noden en de ontwikkeling dienen van de sportende jeugd.

organisatie

Positive Sport Parent

Positive Sport Parent wil ouders aanmoedigen en inspireren om het volledige potentieel van kinderen aan te spreken door positieve sportervaringen.

organisatie

Active for life

Active for Life is een Canadese organisatie die een actieve levensstijl bij kinderen promoot, en de strijd aangaat met het toenemende sedentair gedrag. Op hun website verzamelen ze beweegideeën voor kinderen van verschillende leeftijden, interessante artikels, tips voor ouders, gratis downloadbare spelletjes, enzovoort.

organisatie

Inner Drive

Coachingbedrijf dat wetenschappelijke inzichten vertaalt naar de praktijk. Zowel voor onderwijs, het bedrijfsleven als de sport. Inhoudelijk sterk en wetenschappelijk onderbouwd. Sommige workshops zijn betalend, maar ze stellen ook veel materiaal gratis ter beschikking. Hun infografieken zijn het bekijken waard.

organisatie

MomsTeam

MomsTeam wil alle betrokken uit de jeugdsport voorzien van educatieve en praktische info, goede praktijken en instrumenten om alle kinderen tijdens het sporten een veilige haven te garanderen.

tools

Checklist Sportouders

Deze zelfscan van het Centrum Ethiek in de Sport helpt je sportclub om het ouderbeleid in kaart te brengen. De checklist omvat kleine en grote acties om de band met ouders te versterken.

tools

Tips voor sportouders: gezondheid, welzijn en plezier van sportende kinderen

Tips voor ouders over hoe ze hun sportende kinderen het beste kunnen ondersteunen. Tot stand gekomen via het Europees project Sportparent.eu. Met inhoud aangeleverd door onderzoekers en professionele sportondersteuners uit heel Europa. Er komen negen onderwerpen aan bod: ‘de rollen van ouders in sport’, ‘groei en ontwikkeling’, ‘fysieke training’, ‘voeding’, ‘psychologische sterkte en welzijn’, talentidentificatie en ontwikkeling’, ‘integriteit’, ‘de ervaringen van ouders zelf’.

tools

High5Ouder

Ouders en voetbalclubs, de relatie is niet altijd even gemakkelijk. Overdreven prestatiedruk, goedbedoelde maar niet zo productieve coaching, … Met het High5ouder traject speelt Voetbalfederatie Vlaanderen in samenwerking met Football+ Foundation hierop in en worden clubs ondersteund in hun relatie met ouders. Heel het project staat in het teken van het verbeteren van oudergedrag en het verhogen van ouderparticipatie. Het kind en zijn of haar voetbalplezier staan centraal.

tools

Toolkit ‘De Ideale TennisOuder’

Tennis Vlaanderen lanceerde tijdens de zomer van 2013 het project FairPlay Manager. Door de aanwezigheid van een fair play manager tijdens competitiewedstrijden, wil Tennis Vlaanderen fair play stimuleren bij spelers, ouders, trainers en begeleiders. Dit project werd verder uitgewerkt tot een handige toolkit gericht op ouders en begeleiders om een jeugdvriendelijk competitieklimaat te creëren. Ouders kunnen testen of ze een ideale tennisouder zijn en krijgen heel wat tips mee.

tools

Campagne ‘Geef kinderen hun spel terug’

Onder het motto ‘Geef kinderen hun spel terug’ startte de Nederlandse Stichting Ideële Reclame (SIRE) in 2011 een campagne om ouders bewust te maken van de invloed van hun gedrag langs de zijlijn op het spelplezier van hun kinderen. De campagne van 2011 wil ouders helpen om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. De campagne kreeg de noemer ‘Laat maandag t/m vrijdag op zaterdag thuis’ en werd verspreid via radio-, televisie- en printboodschappen.

tools

Project ‘Winnende ouders’

Op 14 maart 2015 lanceerde de Vlaamse Vereniging voor SportPsychologie haar project ‘Winnende ouders’. Deze presentatiereeks wil ouders inlichten over hun rol in het vergroten van het zelfvertrouwen bij de sportende kinderen en tegelijk hierover praktische tips meegeven. Want wie zijn of haar zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfinzicht tijdens een wedstrijd kan verhogen, beleeft ook meer plezier aan zijn of haar sport. De doelstelling is ervoor te zorgen dat meer kinderen blijven sporten.

tools

Campagne Top ouders

Specifiek gericht op ouders van potentiële topsporters lanceerde het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie (BES) in samenwerking met Bloso afdeling Topsport in het seizoen 2013-2014 de campagne ‘Top Ouders’. Een ludieke cartoonkalender plaatste telkens een bepaald thema in de schijnwerper. Deze thema’s behandelden maandelijks een onderdeel van de omkadering van de topsporter en werden telkens aangevuld met bruikbare tips voor de ouders.

tools

Vormingspakket ‘Ouders & Clubs: één doel?!’

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen lanceerde in 2013 in samenwerking met de Universiteit Gent een Vormingspakket waarmee jeugdsportclubs een ouderwerking kunnen opstarten. Het doel is om ouders bewust te maken van het belang van positieve ondersteuning (van 'moetivatie' naar motivatie) en zo het spelplezier van de spelertjes te vergroten. Het pakket bestaat uit twee brochures, een infosessie , een workshop , en de respectometer om te bepalen of je de ideale voetbalouder bent.

tools

‘En Garde!’ – Theater met een (sportieve) boodschap

Ter gelegenheid van de Dag van de Trainer werkte de Vlaamse Trainersschool eind 2018 - in samenwerking met productiehuis ‘Uitgezonderd’, marktleider in educatief theater in Vlaanderen - de theatervoorstelling ‘En garde!’ uit. ‘En garde’ belicht de (de)motiverende impact van trainers, bestuur, ouders en vrienden op een (jonge) sporter. Iedereen bedoelt het wel goed, maar hebben al die verwachtingen, aanmoedigingen en trainingstips wel het gewenste effect? De achterliggende filosofie is gebaseerd op coach met de M-factor. Om het motiverend coachen dieper te duiden, is er een nabespreking (+/- 20’) uitgewerkt die naadloos aansluit bij dit theaterstuk. Coach met de M-factor biedt optioneel ook een verdiepende vaardigheidstraining aan voor coaches, een praatcafé voor ouders, alsook een sessie voor het bestuur van een sportclub.

tools

Podcast van Changing the Game Project

Het Amerikaanse Changing the Game Project wil iets doen aan de grote drop-out bij jonge sporters, en de stresserende tot agressieve sfeer die soms rond het sportveld hangt. Op hun website vind je tips, een blog, maar ook een podcast waar regelmatig boeiende en gereputeerde sprekers langskomen.

voorbeeld

Sporten met het hele gezin

Ondanks de bewezen positieve effecten, slaagt 60% van alle Vlaamse gezinnen er niet in om de norm van een half uur per dag sport te halen. Maar er is ook goed nieuws: in 95% van de gezinnen is er minstens één iemand die aan sport doet. Hij is de gedroomde ambassadeur om zijn gezinsleden mee te nemen en hen te laten ondervinden wat je dankzij sport allemaal kan beleven. Sport Vlaanderen ging samen met Gezinssport Vlaanderen op zoek naar clubs die dit begrepen hebben en hierop inspelen. Clubs die al van alles organiseren om gezinnen meer samen te doen sporten, hen samen een sport aan te leren en G-sporters samen met hun ouders, broers en zussen te laten sporten. Negen van zulke initiatieven zijn gebundeld in een handige brochure voor sportclubs, om ze op te pikken en zelf toe te passen, in alle mogelijke varianten.

voorbeeld

Ouderbetrokkenheid – Turnkring De Hoop

Turnkring De Hoop uit Antwerpen zet sterk in op de betrokkenheid van de ouders. De doelstelling is ervoor te zorgen het wederzijdse begrip te verbeteren. Zo weten ouders beter wat van hen wordt verlangd en wat de turnkring van de kinderen verlangt. De ouders worden ook gemotiveerd om mee te werken met de organisatie om zo de betrokkenheid te verhogen.

voorbeeld

Gedragscode voor ouders – Judo Vlaanderen

Judo Vlaanderen heeft in 2013 verschillende gedragscodes ontwikkeld voor ouders, judoka’s en trainers. Deze gedragscodes werden op een ludieke manier vertaald in cartoons en op posterformaat verspreid. Elke club kreeg een exemplaar met begeleidende uitleg over de aparte gedragscodes.

voorbeeld

Sportouders en de Sportclub – Basketbal Vlaanderen

Op hun website besteedt Basketbal Vlaanderen onder de noemer ‘Sportouders en de sportclub’ ruim aandacht aan het belang van de ouders in de sport. Basketbal Vlaanderen geeft enerzijds tips aan sportclubs om een maximale betrokkenheid van de ouders te creëren en anderzijds tips voor de ouders omtrent positieve motivatie voor, tijdens en na de wedstrijd. Ook het verschil tussen motivatie en ‘moetivatie’ en de drie basisbehoeftes voor talentontwikkeling worden kort uit de doeken gedaan.

Ontdek onze tools

Benieuwd welke tools we zelf allemaal ontwikkelen?