Onze thema’s

Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende ethische thema’s waar we rond werken. Bij elk subthema lees je een omschrijving, vind je onze projecten en kan je goede voorbeelden, tools, organisaties en literatuur raadplegen. Onderaan deze pagina vind je ook heel wat informatie over verschillende bijkomende ethische thema’s.

Fair Play

Fair play betekent zowel spelen volgens de regels van de sport, als volgens de waarden en normen (ethos) van de sport.

Grensoverschrijdend gedrag

Ieder persoon heeft zijn grenzen. Wanneer die grenzen worden overschreden, wordt de integriteit van het individu geschonden en spreken we over grensoverschrijdend gedrag.

Gender en seksuele diversiteit

Gender gaat over de de normen, waarden en verwachtingen die aan het biologische geslacht worden gekoppeld. Seksuele oriëntatie heeft te maken met wie je aantrekkelijk vindt.

Fair Play

Fair play betekent zowel spelen volgens de regels van de sport, als volgens de waarden en normen (ethos) van de sport. Eerlijk spelen betekent dat je het spel juist speelt (volgens de regels), en het goed speelt (volgens de waarden van de sport). Soms wordt het eerste ook formele fair play genoemd, en het tweede informele fair play.

Je vindt hier meer informatie over aan fair play gerelateerde thema’s.

Grensoverschrijdend gedrag

Ieder persoon en dus ook elke sporter heeft zijn grenzen. Deze grenzen zijn niet altijd zichtbaar en  zijn voor elke persoon of sociale groep verschillend. Wanneer je iemands grenzen overschrijdt, schaadt je zijn of haar integriteit. Iemand kan zowel op fysiek, psychisch als seksueel vlak grenzen overschrijden. Pesten is eveneens een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Om een veilig sportklimaat uit te bouwen, is het dan ook van belang om grensoverschrijdend gedrag in de eerste plaats te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om actief en pedagogisch te reageren als dit zich voordoet en dit ten aanzien van alle betrokkenen binnen de sportomgeving.  

Dit thema splitsen we op in 4 subthema’s:

Gender en seksuele diversiteit

Gender gaat over de de normen, waarden en verwachtingen die aan het biologische geslacht worden gekoppeld. Bij ons is een binaire opdeling dominant: mannen enerzijds en vrouwen anderzijds. Aan het idee van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ worden bepaalde verwachtingen gekoppeld. Dat vrouwen bijvoorbeeld zorgend zijn. Of dat sporten zoals voetbal of boksen zijn voorbehouden aan mannen. Gelijkaardige vooroordelen worden ook gekoppeld aan seksuele identiteit. Sport is in het algemeen nog sterk heteronormatief. Dit zorgt ervoor dat holebi’s zichzelf niet kunnen zijn in de sport, aparte (holebi) sportcircuits opzoeken of zelfs helemaal niet aan sport doen.

We werken binnen dit thema rond 3 subthema’s:

Overige thema’s

Onze overige thema’s kan je downloaden als PDF.