Themadag goed bestuur in sportfederaties

Op donderdag 29 september organiseert de Vlaamse Sportfederatie, in samenwerking met Sport Vlaanderen en het Centrum Ethiek in de Sport in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel een themadag rond goed bestuur in sportfederaties. We focussen op een evenwichtige samenstelling en een positieve cultuur binnen jouw bestuur.

Doelgroep?

Directeurs van sportfederaties

Doelstelling van de dag?

Je inspireren en zicht geven op het potentieel van je bestuur aan de hand van enkele voorbeelden uit de federaties, gevolgd door uitwisseling en discussie.

Ook op het programma: een toelichting van het Sport Good Governance Game (SG3), die ontwikkeld werd tijdens een Erasmus+ project. Geen theoretische uiteenzetting, maar een praktijkgericht instrument dat je sportclubs kunnen gebruiken om hun mate van goed bestuur in kaart te brengen (en te verhogen).

Kortom, wil je op een praktische manier geïnspireerd worden en/of aangeven hoe we jouw federatie(bestuur) hierin kunnen ondersteunen, schrijf je dan snel hier in.