Stimuleer positief omstandergedrag in jouw G-werking

Sporters met een beperking lopen meer risico op grensoverschrijdend gedrag dan sporters zonder beperking. Dit was een goede reden voor G-sport Vlaanderen om samen met de Thomas More hogeschool en de Nederlandse organisatie LFB het project Safe Para Sport Allies op te starten.

Hun doel? Het stimuleren van positief omstandergedrag bij G-sporttrainers. Hiervoor ontwikkelden ze o.a. een vorming die focust op het herkennen van signalen van grensoverschrijdend gedrag en gepast reageren als G-sporttrainer. De inhoud van deze vorming bouwt verder op de ontwikkelde inhoud binnen het Safe Sport Allies project, maar werd specifiek aangepast aan de context van sporters met een verstandelijke beperking en/of cerebrale parese.

Beschikbare materialen Safe Para Sport Allies

  • Factsheet met tips voor trainers en G-sporters
  • Poster om de club-API bekend te maken
  • Handboek vorming om deze zelf te begeleiden (duur = 2,5u) .
  • Wil je graag de vorming voor jouw G-sporttrainers laten begeleiden door een externe lesgever? Neem contact op met ons via vorming@ethischsporten.be voor meer informatie.

Meer info over het project en de ontwikkelde materialen vind je via de website van G-sport Vlaanderen.