Stap 1

Federatie – Vlaamse Judofederatie – Silvia Buysens | Sporttechnisch Coördinator

We hebben met de Vlaamse Judo federatie de missie goed en doordacht opgesteld. Er zitten heel wat ethische aspecten bewust in vervat. Hierin hebben we aandacht voor doelgroepen en plaatsen we de opvoedende waarden en het welzijn naar voor. De missie is voor ons een leidraad om onze werking verder vorm te geven. Zo was…