Stap 3

Sportdienst – Sportdienst Antwerpen – Jamal Toualla | Adviseur Sportverenigingen veiligheidsscan

We focussen binnen de veiligheidsscan van Sporting A op vier grote thema’s: veilig bestuur, sociale en sportieve veiligheid, gezond en medisch verantwoord sporten en fysieke veiligheid. Het is, anders dan de klassieke kwaliteitslabels, eerder een verhaal van sensibiliseren en ondersteunen van clubs in het behalen van de criteria. Hierin is het engagement om te werken…

Federatie – Vlaamse Zwemfederatie – Gretl Vandamme | API

Binnen de zwemfederatie hechten we veel belang aan de API (aanspreekpersoon integriteit). Ik heb mezelf voor deze functie geëngageerd. Hierbij ben ik het eerste aanspreekpunt binnen de federatie voor iedereen (sporters, ouders van sporters, bestuurders, vrijwilligers,…) die te maken heeft met incidenten van ethische waarde, ongewenst gedrag … Verder ziet onze federatie de volgende taken…