Sportfraude en matchfixing: nieuwe tools voor sportfederaties

De afgelopen 3 maand werkte Hester voor haar stage aan enkele nieuwe tools voor sportfederaties om hen te ondersteunen rond de thema’s sportfraude en matchfixing. Benieuwd naar haar werk? Lees dan zeker verder.

Hester, je hebt de afgelopen maanden enkele tools ontwikkeld naar aanleiding van de harde indicator matchfixing en sportfraude van Sport Vlaanderen? Hoe verliep dat?

Dat verliep heel goed dankzij de medewerking van de sportfederaties. Ik heb eerst verschillende federaties gecontacteerd die in het verleden hadden aangegeven te willen inzetten op de indicator matchfixing. Deze federaties stuurden mij hun tuchtreglement rond matchfixing door. Vervolgens heb ik deze reglementen kunnen analyseren om zo tot één algemeen sjabloonreglement te komen dat alle sportfederaties kunnen gebruiken.

Het sjabloonreglement integreren in hun eigen tuchtreglementen kan de federaties helpen om punten te behalen op de harde indicator van Sport Vlaanderen.

Jij hebt dus een sjabloonreglement ontwikkeld, heb je nog documenten ontwikkeld die de federaties kunnen helpen?

Ja zeker, naast het sjabloon tuchtreglement heb ik ook een risicoanalysedocument opgesteld. Met dat document kunnen de federaties aan de slag om een risicoanalyse rond matchfixing uit te voeren. Het is een gestandaardiseerd document ontwikkeld op maat van de federaties. Door het uitvoeren van deze risicoanalyse voldoen de federaties ook opnieuw aan één van de vereisten van de harde indicator matchfixing.

Bedankt Hester voor het ontwikkelen van deze instrumenten! We zullen deze tools afwerken en binnenkort met de sportfederaties delen.

Update 31/08/2023: de instrumenten kan je vinden via https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/zet-in-om-sportfraude-in-je-sport-te-bestrijden

Bij vragen hierover kan je contact opnemen met simon@ethischsporten.be .