voorbeeld

SPORT RESPECTS YOUR RIGHTS

‘Sport respects your rights’ is een project van de Europese Unie om seksueel geweld en misbruik tegen te gaan. Jonge sporters kregen een platform om de bewustwording bij medesporters en de bredere sportomgeving te doen groeien. Dit gaf hen de kracht om als ambassadeurs van de sociale verandering in gang te zetten. 

Seksueel misbruik campagne

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft op zijn website informatie over seksuele intimidatie, gender intimidatie, seksueel misbruik, homofobie, hazing en bystanding. Er is naast een promotiefilmpje een interactieve module met fictieve getuigenissen voor enerzijds federaties en organisaties en anderzijds atleten en trainers. Dit verhoogt de bewustwording rond het onderwerp. Zij organiseren ook opleidingen over grensoverschrijdend gedrag voor de…

Child Safeguarding in Sport (CSIS)

Het Child Safeguarding in Sport project (CSIS) van de Europese Unie en Raad van Europa wil Europese landen helpen om een effectief kinderbeschermingsbeleid in sport uit te werken waarbij de focus ligt op het installeren van Aanspreekpersonen Integriteit (Child Safeguarding Officers). België is ook betrokken bij dit project. 

Veilig voetbalklimaat voor jongeren

Het Belgische voetbal (KBVB, Pro League en Voetbal Vlaanderen) ontwikkelde een actieplan voor elk niveau in het voetbal om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken als het zich voordoet. Het actieplan omvat zowel acties voor het beschermen van nationale jeugdspelers, jeugdspelers binnen profvoetbalclubs en amateurvoetbalclubs.  

Safe at Lommel SK

Voetbalclub Lommel SK, een club binnen de City Football Group, ontwikkelde met de ondersteuning van ICES hun eigen integriteitsbeleid om grensoverschrijdend gedrag op de club te voorkomen en gepast te reageren als het zich voordoet. Verschillende beleidsdocumenten werden ontwikkeld zoals gedragscodes, een fotobeleid, een handelingsprotocol,… Daarnaast kregen alle medewerkers van de club een vorming over omgaan met grensoverschrijdend gedrag en…

VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN

Jaarlijks staat de week voorafgaand aan de krokusvakantie in het teken van de Vlaamse Week tegen Pesten. Deze week start met de uitreiking van de ‘Pesten dat kan niet!-prijs’ voor scholen of jeugdwerkorganisaties. Daarna worden verschillende acties op poten gezet om (cyber)pesten een halt toe te roepen en gaat extra aandacht uit naar waardevolle initiatieven…

RSCA ZEGT NEEN TEGEN PESTEN

Samen met Proximus en de Constant Vanden Stock Foundation bindt RSC Anderlecht de strijd aan tegen pesten. De sensibiliseringscampagne wordt ondersteund door een videoclip die door RSCA-tv, VTM en RTBF werd uitgezonden. De spelers zelf zullen werden uitgezonden naar scholen om jongeren uit te leggen dat pesten onaanvaardbaar is. Proximus legt de klemtoon op cyberpesten en…