voorbeeld

Verhalen Out for the Win

Out for the Win zet zich in om holebi, transgender, queer en intersekse personen in de sport te normaliseren en jonge sporters de kracht geven zich goed te voelen in hun eigen vel. Op de website verzamelt Out for the Win verhalen van LGBTIQ+ sporters.

Come Together

In 2021 lanceerden de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF het actieplan Come Together. Aan de hand van verschillende acties willen ze discriminatie, racisme, homofobie en andere vormen van ongelijkheid uit de wereld helpen.

OneLove campagne

Met de OneLove campagne droeg het Nederlandse voetbal in 2020 de boodschap uit dat discriminatie geen plaats heeft in het voetbal. De campagne is één van de twintig onderdelen van het actieplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ om racisme en discriminatie in het voetbal aan te pakken.

Index of Top Policies and Practices

De ‘Index of Top Policies and Practices’ werd opgemaakt in het kader van het Erasmus+ EQUIP project en verzamelt goede praktijken in de sport gelinkt aan de thema’s gender, seksuele oriëntatie, G-sport, socio-economische status en racisme en etnisch-culturele discriminatie. De goede praktijken zijn divers en gaan over participatie, representatie in het bestuur, coaching… Het gaat…

Taskforce Gymfed

Naar aanleiding van een rapport naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek richtte de Gymfed een taskforce op. Deze taskforce is verantwoordelijk voor het uitwerken van concrete acties om grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek te voorkomen. 

SPORT RESPECTS YOUR RIGHTS

‘Sport respects your rights’ is een project van de Europese Unie om seksueel geweld en misbruik tegen te gaan. Jonge sporters kregen een platform om de bewustwording bij medesporters en de bredere sportomgeving te doen groeien. Dit gaf hen de kracht om als ambassadeurs van de sociale verandering in gang te zetten. 

Seksueel misbruik campagne

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft op zijn website informatie over seksuele intimidatie, gender intimidatie, seksueel misbruik, homofobie, hazing en bystanding. Er is naast een promotiefilmpje een interactieve module met fictieve getuigenissen voor enerzijds federaties en organisaties en anderzijds atleten en trainers. Dit verhoogt de bewustwording rond het onderwerp. Zij organiseren ook opleidingen over grensoverschrijdend gedrag voor de…

Child Safeguarding in Sport (CSIS)

Het Child Safeguarding in Sport project (CSIS) van de Europese Unie en Raad van Europa wil Europese landen helpen om een effectief kinderbeschermingsbeleid in sport uit te werken waarbij de focus ligt op het installeren van Aanspreekpersonen Integriteit (Child Safeguarding Officers). België is ook betrokken bij dit project.