organisatie

Stop Pesten Nu!

De Nederlandse Stichting Stop Pesten Nu informeert over pesten en cyberpesten via een uitgebreide kennisbank. De organisatie zet ook in op preventie en bewustwording.

Rosa vzw

Rosa vzw is een kenniscentrum voor gender en feminisme. Vrouwelijke sportprestaties die worden geminimaliseerd in de media, stereotiepe omschrijvingen van mannelijke en vrouwelijke atleten, debatten over ‘de gepaste’ sportkledij en ongelijke beloning, seksistische commentatoren, … Seksisme, misogynie en genderstereotypen in de sport, de voorbeelden vliegen ons om de oren. Op de website van RoSa vzw…

MoveMen

MoveMen is een initiatief van vzw Zijn – Beweging tegen geweld, en RoSa vzw – kenniscentrum voor gender en feminisme. Vanuit MoveMen zetten deze organisaties projecten op die jongens en mannen engageren binnen de strijd voor gendergelijkheid en geweldpreventie. Daarnaast coördineert MoveMen ‘Platform MoveMen’, het Belgische netwerk van organisaties die zich vanuit een intersectioneel perspectief…

Out for the Win

Out For The Win wil de zichtbaarheid van holebi’s, transgenders, queers en intersekse personen in de sport verhogen via online verhalen en jonge atleten de kracht geven zich goed te voelen in hun eigen vel.

Çavaria

Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.