organisatie

vzw Zijn

De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en seksueel geweld om de spiraal van geweld te doorbreken.

TUMULT

Tumult streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd uitdragen.

AWEL

Awel wil een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal.

Pimento

Pimento versterkt wie met jongeren werkt door kennis over omgaan met grensoverschrijdend of pestgedrag te verspreiden. Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin.

CYBERPESTEN.BE

De website www.cyberpesten.be bundelt gegevens over cyberpesten, geeft aan hoe jongeren elkaar cyberpesten, hoe je jezelf of je kind ertegen kan beschermen en wat school, organisatie of plaats waar jongeren verblijven ertegen kan doen.

Veilig Online

Veilig online is een initiatief van Child Focus en Gezinsbond en organiseert vormingen over veilig gebruik maken van online media en over cyberpesten.