organisatie

ICOBA

ICOBA is een kennis- en expertisecentrum rond omgaan met agressief gedrag.

VZW TOUCHÉ

Vzw touché wil de samenleving inspireren om constructief met agressie om te gaan en werkt voor mensen die in moeilijkheden komen door agressie.

NADO Vlaanderen

NADO Vlaanderen is verantwoordelijk voor het anti-dopingbeleid in Vlaanderen. Je kan hier ook inbreuken (anoniem) melden via het meldpunt dopingmisbruik.

Eetexpert.be

Eetexpert.be vzw is een kenniscentrum van en voor al wie betrokken is in de zorg voor mensen met eet- en/of gewichtsproblemen. Eetexpert helpt ook mensen met eetproblemen om de juiste behandeling te vinden in hun regio.

ECPAT

De ECPAT neemt wereldwijd acties tegen kinderprostitutie, kinderpornografie, kindertrafiek voor seksuele doeleinden.

Safe Sport International

Safe Sport International is een internationale organisatie die experts van over de hele wereld samenbrengt rond de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in sport. Zij organiseren geregeld webinars, congressen en ontwikkelden ook een online educatietool voor sportclubs.