tools

True sport agreement

De True Sport-overeenkomst is bedoeld om positieve waarden te onderwijzen en positieve karakterontwikkeling te bevorderen. De tool helpt een omgeving te creëren waarin coaches kunnen samenwerken om de groei van jonge mensen, zowel als sport als mens, te bevorderen.

WE CAN! GIDS TEGEN HAATSPRAAK

Deze gids van de Raad van Europa biedt richtlijnen aan om tegen- en alternatieve narratieven te ontwikkelen om haatspraak te bestrijden en de mensenrechten te bevorderen, vooral in online omgevingen. De gids stelt een aantal online en offline communicatie- en educatieve benaderingen voor en ook tools om narratieven die haatspraak in stand houden en legitimeren…

Sportief met sociale media

De toolkit ‘Sportief met sociale media’ bevat een protocol voor het gebruik van sociale media op de club. Ook biedt de toolkit achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies.

Rapport ‘Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport’

Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren door verschillende actoren in binnen- en buitenland stappen werden gezet, is genderongelijkheid nog steeds een maatschappelijke realiteit, ook in Vlaanderen. Deze uitdaging heeft een impact op alle levensdomeinen. Sport is een van die levensdomeinen en vormt de onderzoekssetting van deze verkennende analyse. Het rapport van ICES rondt…

10 praktijkverhalen over sport, gendergelijkheid en seksuele diversiteit

Deze 10 praktijkverhalen over sport, gendergelijkheid en seksuele diversiteit bieden inspiratie, inzichten en concrete tips voor iedereen die betrokken is bij de organisatie en het beleid van sport. Deze praktijkverhalen tonen aan dat gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport niet zomaar van vandaag op morgen tot stand zal komen maar eerder een continu proces…

PUBLICATIE ‘GENDER EN SPORT: HINK-STAP-SPRONG NAAR EEN INCLUSIEF BELEID’

Deze publicatie van Annelies D’Espallier (Genderkamer, Vlaamse Ombudsdienst) behandelt thema’s als het recht om deel te nemen zoals iedereen en de mogelijkheid tot zelfontplooiing, maar ook de zorg om een eerlijke en veilige sportomgeving of competitie. Het onderzoek vertrekt vanuit het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie, toegepast op de sport. Het onderzoek toont dat…