tools

Boek ‘tijd voor agressiebeleid’

Het boek ‘Tijd voor agressiebeleid’ van ICOBA is gericht op iedereen die wil werken rond agressiebeheersing. Het boekt start met een inleidend hoofdstuk over agressie en agressiebeheersing. Via de 5 W’s in het agressiebeleid (willen, weten, wegen, werken en waken) en maatregelen op verschillende niveaus wordt een dynamisch model aangereikt om een agressiebeleid te ontwikkelen….

UEFA online cursus veilig voetbalklimaat

UEFA lanceerde in partnerschap met Terre des hommes een project omtrent een veilig voetbalklimaat voor kinderen. Zo proberen ze nationale voetbalbonden en hun clubs te helpen bij het versterken van kennis en vaardigheden omtrent de bescherming van kinderen. Het project omvat een toolkit over een veilig voetbalklimaat met vier bijhorende online opleidingen. Deze interactieve cursussen…

Brochure ‘Nooit meer zwijgen’

De brochure ‘Nooit meer zwijgen’ werd geschreven door Evi Verdoodt en Karolien François van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en uitgegeven door het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. Ze begeleidt een gelijknamige documentaire van regisseur Bart Beckers, waarin Caroline haar verhaal vertelt. Caroline werd als jonge tiener seksueel misbruikt door de vriend van haar moeder. Jaren later…

Time-Out tegen Pesten

Aan de hand van 6 concrete acties helpen we jouw club om te groeien tot een pestvrije sportorganisatie. Per actie krijg je informatie, praktische tips en hulpmiddelen om aan de slag te gaan in jouw sportorganisatie en zo het hele parcours af te leggen!

Praat over pesten

De website ‘Praat over pesten’ van vzw Tumult richt zich zowel op jongeren als volwassenen rond het thema pesten. Zowel jongeren die het slachtoffer zijn van pesten als jongeren die zelf pesten kunnen worden vanuit hun positie aangesproken op deze site. Ze krijgen uitleg over het pesten, cyberpesten en groepspesten en krijgen tips om het…

Stappenplan en e-learning

Het Centrum Veilige Sport Nederland maakte een stappenplan dat je houvast biedt om binnen de sportclub te reageren op pestgedrag. Het biedt een leidraad bij het omgaan met de verschillende betrokkenen en helpt je om in te zetten op preventief beleid. Je kan ook een gratis e-learning volgen waarin je verschillende pestcases behandeld aan de…

Anti-pestbeleid

Het Britse CPSU (Children Protection in Sport Unit) heeft een voorbeelddocument gemaakt voor sportclubs die een anti-pestbeleid willen introduceren. Dit document bevat een overzicht van engagementen die zowel de club als de coaches, vrijwilligers of officials moeten aangaan. Verder wordt meer uitleg gegeven over pesten en hoe de club zowel de kinderen als de ouders…

FAIR PLAY PAKKET BASISONDERWIJS

Het fairplaybasispakket van MOEV werd speciaal voor basisscholen ontwikkeld. Het pakket bestaat onder meer uit vijf fair play tossen, zes fair play kapiteinsbanden en zeven fair play affiches. Naast een handtekenaffiche en een basisaffiche rond fair play staan ook thema’s als eerlijkheid, aanmoediging, respect, samenspelen en samen sporten in de kijker. Hierbij aansluitend geeft SVS…