tools

IOC Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination

In november 2021 publiceerde het IOC het ‘Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations’. Hierin worden verschillende principes opgesomd die als leidraad dienen voor internationale federaties om een reglement op te stellen omtrent de participatie van gender- en seksediverse personen in topsport. Het framework focust sterk op…

Heroes of Football Toolkit

Het Erasmus+ project Heroes of Football wil homofobie in het voetbal aanpakken. De toolkit bevat verschillende video’s, richtlijnen en tips om mee aan de slag te gaan. De toolkit is ook in het Nederlands beschikbaar. Er werd ook een app ontwikkeld waarin je zelf ervaart hoe het is om uitgesloten te worden. De app helpt…

Grenswijs

Deze interactieve website van Sensoa, Icoba en Pimento biedt twee mogelijkheden: enerzijds kan je als organisatie je eigen integriteitsbeleid opmaken via een interactieve tool. Anderzijds kan je het grenswijssysteem (gebaseerd op het vlaggensysteem) gebruiken om de ernst in te schatten van grensoverschrijdende situaties en een goede pedagogische reactie bepalen ten aanzien van de verschillende betrokkenen. ICES werkte ook een aantal sportspecifiekecases uit voor de…

Sport met grenzen vlaggensysteem

Het Sport met grenzen vlaggensysteem is een handig instrument om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je situaties correct inschatten en beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. Het…

Publicatie ‘halt aan agressie!’

Deze uitgave van Tumult geeft inzichten over het waarom van agressief gedrag bij jongeren en hoe je er als begeleider mee kunt omgaan. Zo wordt uitgelegd hoe je je preventief kunt handelen en agressie zo weinig mogelijk kansen geeft. Ook wordt stap voor stap duidelijk gemaakt hoe je best kan reageren tegen agressie. In het laatste hoofdstuk…