Screening integriteit trainers en begeleiders

Wij zijn voorstander van het opvragen van het uittreksel strafregister model 2 in de sportcontext, en dit voor iedereen die regelmatig in aanraking komt met minderjarigen. Dit kan gaan over mensen die betaald werk verrichten voor een sportorganisatie, en over mensen die zich op vrijwillige basis inzetten. Het is belangrijk dat elke sportorganisatie voor zichzelf bepaalt over welke doelgroepen dit gaat. Aan andere doelgroepen kan model 1 gevraagd worden. Mogelijke doelgroepen die regelmatig in aanraking komen met minderjarigen zijn:

  • Begeleiders: trainers, sportlesgevers, redders, …
  • (Club)bestuurders
  • (Para)medische functies: sportartsen, kinesisten, sportpsychologen, diëtisten …
  • Vrijwilligers: zaalwachters, cafetariamedewerkers, officials …

Het opvragen van dit uittreksel kan en zal niet alle vormen van onethisch/grensoverschrijdend gedrag uit de sportsector weren, maar heeft voor een sportorganisatie samen met andere initiatieven en binnen een ruimer kader toch een grote meerwaarde om twee belangrijke redenen:

  • Signaalwaarde: een sportorganisatie toont dat het inzet op een ethisch en veilig sportklimaat en geeft het duidelijke signaal dat het de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.
  • Risicobeperking: het risico om iemand met een veroordeling voor een misdrijf met betrekking tot minderjarigen in dienst te nemen / aan te trekken als vrijwilliger wordt verminderd.

We hebben een advies uitgeschreven waarin je antwoord kan vinden op een aantal veelgestelde vragen over het opvragen van het uittrekstel strafregister in de sportsector. Lees het hier.