Schrijf je in: uitwisselingsmoment voor club-API’s

We organiseren op dinsdagavond 13 september, 19u30-21u30, een online uitwisselingsmoment voor club-API’s. Een ideale gelegenheid om met collega-API’s van gedachten te wisselen over situaties waarmee je als aanspreekpunt geconfronteerd werd in jouw club. Samen passen we het stappenplan toe op deze cases en bespreken we de manier van aanpakken.

Dit uitwisselingsmoment wordt begeleid door een casemanager van het Centrum Ethiek in de Sport en heeft als belangrijkste doelstelling om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar binnen een vertrouwelijk en discreet kader.

Interesse? Meer info en het inschrijfformulier vind je via deze link.