Samen voor meer inclusie, meer sporters en meer sportplezier

Moeten we onze geslachtsregistratie aanpassen? Hoe kunnen we inclusief communiceren naar onze supporters? Hoe kunnen we onze clubs sensibiliseren rond genderdiversiteit? En vooral… Hoe kunnen we iedereen die bij ons wil sporten, op een goede manier verwelkomen en ondersteunen?

Onder andere deze vragen staan centraal in een nieuw project* van Out For The Win dat zich focust op gender- en seksediverse personen in recreatiesport. Met de ondersteuning van het Centrum Ethiek in de Sport, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen gaan we samen met sportfederaties en gender- en seksediverse personen in gesprek, zoeken we de grootste noden die leven en proberen we deze uitdagingen een antwoord te bieden.

Met dit project willen de verschillende partners een nieuwe stap zetten richting een meer inclusief sportaanbod in Vlaanderen en daarbij sportfederaties voorzien van voldoende ondersteuning en begeleiding om daaraan mee te bouwen. Een tool die tegemoetkomt aan de uitgesproken noden, en bijbehorende begeleiding, vormen dan ook een van de gewenste uitkomsten wanneer het project in juni 2023 afloopt.

* Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Sarah Schlitz en Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Heb je vragen of wil je meer weten? Interesse om mee te werken en ervaringen te delen?

Contacteer Hanne via hanne.hiel@weljong.be of +32 (0)456 59 93 76. Zij is projectcoördinator en aan de slag bij Out For The Win. Hanne is afgestudeerd als bachelor sociaal werk en master gender en diversiteit. Buiten het werk vult ze haar dagen graag met onder andere voetbal, veldrijden, wielrennen en Formule 1. Tijdens haar lagere en middelbare schooltijd was Hanne zelf actief in haar gemeentelijke handbalclub.