Safe Sport Allies partners komen samen in Bilbao

De partners van het Europese Safe Sport Allies project waren te gast bij voetbalclub Athletic Bilbao voor de derde partnermeeting. Alle partners kregen de kans om de uitgewerkte interventies over grensoverschrijdend gedrag in sport voor trainers, sporters, clubbestuurders en ouders zelf uit te testen en deze verder vorm te geven.Het was de eerste keer dat de partners van het Safe Sport Allies project elkaar live konden ontmoeten.

Tijdens de komende maanden zullen we zowel de workshops voor trainers en sporters als de webinars voor ouders en clubbestuurders organiseren voor zowel Vlaamse als Nederlandse sportclubs. De workshops voor trainers en sporters gaan door op de club zelf en worden begeleid door een opgeleide Safe Sport Allies lesgever. Heeft jouw club interesse om gratis deel te nemen aan dit project? Dat kan! Je kan inschrijven via deze link.

 

Meer info over het project Safe Sport Allies
Safe Sport Allies (SSA) is een Europees project, onder leiding van Thomas More, dat kinderen wil beschermen tegen geweld en misbruik in lokale sportclubs. Uit wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen blijkt dat kinderen en jongeren jammer genoeg niet alleen op een positieve manier met sport te maken krijgen. Zij zijn soms slachtoffer van seksueel, psychisch of fysiek grensoverschrijdend gedrag binnen de sportcontext.

Een van de zaken die regelmatig terugkomt in verhalen van geweld tegen jonge sporters is het fenomeen van ‘omstandergedrag’. Hoewel kindermisbruik en geweld in heel wat gevallen meermaals gebeurt, herkennen omstanders de signalen niet of beslissen ze om niet te reageren wanneer ze iets verontrustend opmerken. Dit passieve omstandersgedrag zorgt ervoor dat kinderen blijven lijden en beschermt daders. Om pro-sociaal omstandersgedrag te stimuleren is het dan ook cruciaal om sportclubmedewerkers goed op te leiden over hoe ze kunnen reageren bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van grensoverschrijdend gedrag.

Partners
Het SSA project (Erasmus+) is een internationaal samenwerkingsverband tussen verschillende Europese partners: Thomas More Hogeschool Antwerpen (België), Centrum Ethiek in de Sport (ICES; België), Mulier Instituut (Nederland), Open Universiteit (Nederland), De Stilte Verbroken (Nederland), Haaga-Helia University of Applied Science (Finland), Athletic Club Foundation (Spanje), Cyprus Sport Organisation (Cyprus), en Terre des Hommes (Roemenië). Via deze samenwerking brengen we verschillende complementaire achtergronden, tradities, ervaring en deskundigheid op het gebied van veiligheidsbeleid in en buiten de sport samen.