Sportsector verenigt zich voor de Week Ethiek in de Sport (2022)

(Ex-)Topsporters Gitte Haenen, Ann Wauters, Ann Simons, Yves Kabwe Kazadi en Florent Van Aubel zetten zich samen met het Centrum Ethiek in de Sport een week lang in voor veilige en plezierige sport voor iedereen. Tijdens de Week Ethiek in de Sport van 16 tot 20 mei komt de sportsector samen rond thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag, pesten, fair play, gender, seksuele diversiteit en armoede.

WAAR LIGT DE GRENS?

Verschillende getuigenissen van slachtoffers seksueel grensoverschrijdend gedrag zetten in 2017 heel wat in beweging. De aandacht voor ethiek in de sport nam toe. Er werden grote stappen vooruit gezet om de fysieke, psychische en seksuele integriteit van elke sporter centraal te stellen. Zo werden in sportfederaties en sportclubs aanspreekpersonen integriteit geïnstalleerd die elke melding met de grootste zorg behandelen en op zoek gaan naar de beste manier om elke melder te ondersteunen.

“Jonge mensen moeten de kans krijgen om hun sportieve dromen te realiseren. Soms moet je hierbij de grens opzoeken, maar waar die grens precies ligt, wordt altijd bepaald door de persoon die de droom waar wil maken.” – Ann Simons

Ook in de topsportwereld gaat de afgelopen jaren steeds meer aandacht naar het mentaal welzijn van sporters. Het ‘ten koste van alles-principe’ gaat niet langer op. Een topsporter die zich goed voelt, presteert beter. Vertrouwen geven, peilen naar emoties van de mens achter de atleet en focussen op het positieve, laat atleten groeien. Tijdens de Week Ethiek in de Sport gaan verschillende actoren uit de topsportwereld de discussie aan rond de centrale vraag ‘Waar ligt de grens?’. Ze gaan met elkaar in gesprek over gewichtscontrole, wanneer sporters kunnen terugkeren na blessures en hoe op een gezonde en ethische manier kan worden omgegaan met hoge trainingsbelasting.

IEDEREEN ZICHZELF

“Ik kon me in het basket volledig uitleven én ik kon ook helemaal mezelf zijn. Vandaar dat ik het zo belangrijk vind om ons te blijven inzetten voor gendergelijkheid in de sport, in alle lagen van ons sportlandschap.” – Ann Wauters

Ook thema’s als gender en seksuele diversiteit komen aan bod. Sportorganisaties komen steeds vaker voor vraagstukken te staan over het omgaan met gender- en seksediverse personen. Sport is immers heel vaak binair georganiseerd, met een aparte competitie voor mannen en voor vrouwen. In de samenleving staat die binariteit steeds meer ter discussie. Hoe kunnen sportorganisaties het evenwicht vinden tussen respect voor ieders eigenheid en een faire competitie?

“We streven naar een veilig, toegankelijk en inclusief sportbeleid waar iedereen zich welkom en aanvaard voelt, ongeacht geaardheid, gender of geslacht. Iedereen moet zich, zowel bij de amateursporten als in de professionele sportwereld, kunnen toeleggen op wat echt telt: het plezier van sporten en bewegen.” – minister Ben Weyts

SAMEN SCOREN

Tijdens de Week Ethiek in de Sport wisselen sportfederaties, sportdiensten en sportclubs ervaringen uit en laten ze zich inspireren om deze ethische thema’s verder aan te pakken binnen hun organisatie. Het Centrum Ethiek in de Sport streeft hierbij naar een sportsector waarin iedereen zichzelf kan zijn en in een veilige omgeving kan sporten.