Nieuwe Toolbox Sportouders helpt ouders en trainers de handen in elkaar slaan (2022)

De nieuwe interactieve Toolbox Sportouders brengt ouders en trainers aan de hand van 20 herkenbare en laagdrempelige situatiekaarten samen om te praten over de beste manier om hun sportende kinderen te begeleiden. Beiden met hetzelfde doel voor ogen: kinderen kunnen ten volle genieten van hun sport en kunnen zich optimaal blijven ontwikkelen.

Ouders hebben een grote impact op hun sportende kinderen. Zij schrijven hen in bij de club, brengen hen naar de training en kopen de sportuitrusting. Maar daar stopt het niet. Ouders motiveren hun kind, bespreken thuis wat het meemaakte op het sportveld, en moedigen het aan tijdens wedstrijden. De manier waarop ze al deze dingen doen heeft een directe invloed op de motivatie en het plezier van hun sportend kind. Het is dus van belang ouders bewust te maken van hun gedrag thuis en langs de zijlijn zodat jonge sporters plezier blijven beleven aan hun sport. Een open communicatie en een positieve benadering van jonge sporters staat hierin centraal.

Quote sportpsycholoog Cedric Arijs: “In de club of langs de zijlijn wordt de sportouder soms gezien als een stoorzender en gaan we al snel verbieden of regels opleggen. Maar in plaats van enkel te zeggen wat een sportouder NIET mag doen, is het beter te duiden op welke manieren een ouder WEL een cruciale rol kan spelen in de sportieve ontwikkeling van het kind. De trainer is de expert van de sport en de ouder is de expert van het kind. Samen kunnen ze meer bereiken om jongeren optimaal te begeleiden naar plezier en prestaties. De Toolbox Sportouders biedt de nodige tips en tricks om deze samenwerking bespreekbaar te maken en te optimaliseren.”