Vlaamse Sportfederatie

De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepel van 82 erkende sportfederaties. Ze gaat als erkende koepelorganisatie voor een kwalitatief hoogstaande sportfederatiesector in Vlaanderen door de aangesloten sportfederaties in sporttakoverschrijdende materies (zoals ethisch sporten) te vertegenwoordigen, informeren en ondersteunen.