Risicovechtsportplatform

Het Risicovechtsportplatform is een kennis-, communicatie- en ondersteuningspunt voor risicovechtsport in Vlaanderen. Het platform streeft naar een transparante, gestructureerde en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening die er voor moet zorgen dat elke vechtsporter in zijn/haar sportomgeving kan vechtsporten op een gezonde en ethisch verantwoorde manier.