Panathlon International

Panathlon International is een in 1951 opgerichte organisatie die zich inlaat met de ethische waarden in de sport. De vereniging telt 300 clubs in 29 landen en is erkend door het Internationaal Olympisch Comité. Op 14 november 2009 werd tussen ICES, Panathlon Brussel en Panathlon International een convenant afgesloten. Door samen te werken en elkaar te informeren wensen de organisaties de implementatie van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport te concretiseren.