Kies Kleur tegen Pesten vzw

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een feitelijk samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen met expertise over het thema ‘pesten’. Met gebundelde kracht en visie willen zij het pestprobleem bij kinderen en jongeren helpen voorkomen en terugdringen op verschillende levensdomeinen (onderwijs, jeugdwerking, cultuur, welzijn, sport, …).

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten helpt initiatieven ontwikkelen en tot stand komen die bijdragen tot leefklimaatbevordering, algemene preventie of specifieke preventie, alsook acties of maatregelen waarbij de directe probleemaanpak (na de feiten) voorop staat.

Daarvoor werken zij samen met strategische partners als Klasse, Ketnet, …

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten engageert zich om:

  • het nieuwe online platform allesoverpesten.be uit te werken
  • het pestthema bespreekbaar te maken en te houden
  • wetenschappelijk onderzoek te stimuleren
  • informatie te bundelen en over te brengen
  • te sensibiliseren > zie ook ‘Een jaar lang tegen pesten’
  • beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren
  • campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden
  • jaarlijks de Vlaamse week tegen pesten te organiseren
  • jaarlijks de ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs voor scholen te organiseren/faciliteren
  • jaarlijks de ‘Pesten, check it out-prijs voor sport en jeugdwerk te faciliteren