G-sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen groepeert federaties, organisaties en overheden die werken aan een beleid rond sport voor personen met een handicap. Hun doel is om meer mensen met een handicap aan het sporten brengen. Zij zijn het aanspreekpunt voor sporters, vrijwilligers en organisaties en helpen iedereen 100% op weg naar de juiste sportbeleving. Het Steunpunt G-sport Vlaanderen fungeert als olie binnen het raderwerk actoren. Het zorgt voor transversale afstemming en werkt aan promotie en sensibilisering.