Demos

Demos vzw is een kenniscentrum actief in en voor Vlaanderen binnen het participatiedecreet en neemt een rol op als praktijkondersteuner en gangmaker. Demos wil de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport verbreden en vernieuwen door zich te richten op groepen die minder aan bod komen in de samenleving (mensen in armoede, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond). Demos gelooft in de belangrijke rol van cultuur, jeugdwerk en sport als actor van verandering en als instrumenten voor het versterken van democratie en dus van een meer inclusieve samenleving.