Bond voor lichamelijke opvoeding vzw

De Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw is een door de Vlaamse overheid erkende recreatieve omnisportfederatie. BVLO verenigt en begeleidt recreatieve sportclubs en hun sporters. Daarnaast is de BVLO een vakvereniging voor leerkrachten en studenten Lichamelijke Opvoeding, trainers, (jeugd)sportbegeleiders en iedereen die begaan is met LO en sport in de ruimste zin van het woord. Ook als sportkampenorganisator voor jongeren heeft BVLO een stevige traditie opgebouwd.