Organisatie

De Algemene vergadering omvat een ruime vertegenwoordiging van het academische veld en de Vlaamse sportsector. Zo wordt verzekerd dat de werking van ICES steeds gevoed wordt met de laatste wetenschappelijke inzichten inzake ethische sporten, en toch met twee benen in de sportpraktijk staat.

Uit de Algemene Vergadering wordt een Bestuursorgaan verkozen om de strategische lijnen van de vzw uit te tekenen en mee na te denken over, en toe te kijken op de dagelijkse werking van ICES.

Neem contact op met de leden van het Bestuursorgaan via info@ethischsporten.be

Algemene vergadering

 • Annick Willem
 • Ann-Sophie Duyck
 • Bram Constandt
 • Bram De Bock
 • Cleo Schyvinck
 • Evert Zinzen
 • Fien Denijs
 • Jan Tolleneer
 • Johan Vijgen
 • Kristine De Martelaer
 • Lore Vandevivere
 • Matthias Van Baelen
 • Nele Van Rossem
 • Niki De Brucker
 • Patrick De Poorter
 • Paul Standaert
 • Paula Vanhoovels
 • Piet Meneve
 • Robin Ramakers
 • Sonja Deneyer
 • Tine Vertommen
 • Wout Stevens
 • Ann-Sophie Duyck

Bestuursorgaan

Medewerkers

Evy Van Coppenolle

Coördinator

Laura May

Beleidsmedewerker (gender en seksuele diversiteit) en communicatie

Simon De Clercq

Beleidsmedewerker (fair play)

An de Kock

Beleidsmedewerker (grensoverschrijdend gedrag en pesten) en ondersteuning bij cases integriteit

Brecht Van der Beke

Beleidsmedewerker (grensoverschrijdend gedrag en pesten) en ondersteuning bij cases integriteit

Statuten, intern reglement en beleidsplan

Jaarverslagen

Raadpleeg de jaarverslagen van het Centrum Ethiek in de Sport vzw.
Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering volgend op het betreffende werkingsjaar.