Organisatie

De Algemene vergadering omvat een ruime vertegenwoordiging van het academische veld en de Vlaamse sportsector. Zo wordt verzekerd dat de werking van ICES steeds gevoed wordt met de laatste wetenschappelijke inzichten inzake ethische sporten, en toch met twee benen in de sportpraktijk staat.

Uit de Algemene Vergadering wordt een Bestuursorgaan verkozen om de strategische lijnen van de vzw uit te tekenen en mee na te denken over, en toe te kijken op de dagelijkse werking van ICES.

Neem contact op met de leden van het Bestuursorgaan via info@ethischsporten.be

Algemene vergadering

 • Annick Willem
 • Ann-Sophie Duyck
 • Bart Meganck
 • Bram Constandt
 • Bram De Bock
 • Eric De Boever
 • Fien Denijs
 • Jan Tolleneer
 • Jens De Rycke
 • Johan Vijgen
 • Kristine De Martelaer
 • Lien Van Belle
 • Lore Vandevivere
 • Niki De Brucker
 • Patrick De Poorter
 • Paul De Broe
 • Paul Standaert
 • Piet Meneve
 • Robin Ramakers
 • Tine Vertommen
 • Matthias Van Baelen

Bestuursorgaan

Medewerkers

Evy Van Coppenolle

Coördinator

Laura May

Beleidsmedewerker (gender en pesten) en communicatie

Simon De Clercq

Beleidsmedewerker (fair play)

An de Kock

Beleidsmedewerker (grensoverschrijdend gedrag) en ondersteuning bij cases integriteit

Simon De Vriendt

Beleidsmedewerker (fair play) en ondersteuning bij cases integriteit

Statuten, intern reglement en beleidsplan

Jaarverslagen

Raadpleeg de jaarverslagen van het Centrum Ethiek in de Sport vzw.
Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering volgend op het betreffende werkingsjaar.